Chất Hóa Học - BiF3 - Bitmut(III) florua

Bismuth(III) fluoride; Bismuth trifluoride; Bismuth(III) trifluoride

Advertisement

BiF3

công thức rút gọn BiF3


Bitmut(III) florua

Bismuth(III) fluoride; Bismuth trifluoride; Bismuth(III) trifluoride

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 265.975610 ± 0.000012

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất BiF3

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

BiF3 - Bitmut(III) florua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-BiF3-Bitmut(III)+florua-2237
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 22. Luyện tập chương 2: Kim loại

Nội dung bài Luyện tập kim loại ôn tập lại phần Dãy hoạt động hoá học của kim loại; Tính chất hoá học của kim loại nói chung; Tính chất giống và khác nhau giữa kim loại nhôm ,sắt (trong các chất nhôm chỉ có hoá trị III, sắt có hoá trị II, III. Nhôm phản ứng với dd kiềm tạo thành muối và giải phóng khí Hidro); Thành phần tính chất và sản xuất gang, thép; Sản xuất nhôm bằng cách điện phân hỗn hợp nóng chảy của nhôm oxít và criolít.

Bài 23. Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt

Chúng ta đã học 2 nguyên tố kim loại tương đối điển hình và rất quan trọng trong đời sống, trong sảnxuất đó là nhôm và sắt. Hôm nay bằng thực nghiệm, chúng ta sẽ kiểm chứng một số tính chất quantrọng của 2 nguyên tố này. Từ đó khắc sâu thêm kiến thức về tính chất hóa học của Nhôm và Sắt; Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên; Quan sát, mô tả,giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết được các phương trình hóa học.

Bài 24. Ôn tập học kì 1

Bài Ôn tập học kì 1 ôn lại các kiến thức về tính chất của các loại hợp chất vô cơ và kim loại. Vận dụng để giải một số bài tập.

CHƯƠNG 3 SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Nội dung bài giảng Tính chất của phi kim tìm hiểu về một số tính chất vật lí của phi kim: Phi kim tồn tại ở 3 trạng thái rắn, lỏng, khí. Phần lớn các nguyên tố phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt, nhiệt độ nóng chảy thấp; Biết những tính chất hoá học chung của phi kim: Tác dụng với oxi, với kim loại vàvới hiđrô. Sơ lược về mức độ hoạt động hoá học mạnh yếu của 1 số phi kim.

Bài 26. Clo

Bài giảng Clo đi sâu tìm hiểu về Tính chất vật lí của clo; Clo có một số tính chất chung của phi kim(tác dụng với kim loại, với hiđro), clo còn tác dụng với nước và dung dịch bazơ, clo là phi kim hoạtđộng mạnh; Phương pháp điều chế clo trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm; Một số ứng dụng, thu khí clo trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học BiF3 (Bitmut(III) florua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu BiF3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

BiF3 có tác dụng với H2Cr3O10 không? BiF3 có tác dụng với BrO3 không? BiF3 có tác dụng với Ba(BrO3)2 không? BiF3 có tác dụng với N3 không? BiF3 có tác dụng với LiAlF4 không? BiF3 có tác dụng với LiClO4 không? BiF3 có tác dụng với LiCl.H2O không? BiF3 có tác dụng với LiClO3 không? BiF3 có tác dụng với Na2[Zn(OH)4].2H2O không? BiF3 có tác dụng với SiS2 không? BiF3 có tác dụng với OsS2 không? BiF3 có tác dụng với PbCl4 không? BiF3 có tác dụng với PbClOH không? BiF3 có tác dụng với CfO2 không? BiF3 có tác dụng với Cf2O3 không? BiF3 có tác dụng với Cf(OH)3 không? BiF3 có tác dụng với Cf(NO3)3 không? BiF3 có tác dụng với CfBr2 không? BiF3 có tác dụng với RhF6 không? BiF3 có tác dụng với RhF5 không? BiF3 có tác dụng với Rh2O3 không? BiF3 có tác dụng với Cf(NO3)4 không? BiF3 có tác dụng với Na3RhCl6 không? BiF3 có tác dụng với TlOH không? BiF3 có tác dụng với Zn2P2O7 không? BiF3 có tác dụng với NaAlSiO4 không? BiF3 có tác dụng với AlAlO[SiO4] không? BiF3 có tác dụng với [AlF6] không? BiF3 có tác dụng với LiPO3 không? BiF3 có tác dụng với Cl không? BiF3 có tác dụng với Rb2O2 không? BiF3 có tác dụng với H2SO2 không? BiF3 có tác dụng với K2S5O6 không? BiF3 có tác dụng với FeSi2 không? BiF3 có tác dụng với P4O8 không? BiF3 có tác dụng với P4S3 không? BiF3 có tác dụng với KO3 không? BiF3 có tác dụng với NaBrO4 không? BiF3 có tác dụng với B3H6N3 không? BiF3 có tác dụng với NH4H2PO4 không? BiF3 có tác dụng với (NH4)3H2P3O10 không? BiF3 có tác dụng với NH4PO3 không? BiF3 có tác dụng với KPO3 không? BiF3 có tác dụng với KH2PO4 không? BiF3 có tác dụng với Hf(NO3)4 không? BiF3 có tác dụng với [Ag(CN)2] không? BiF3 có tác dụng với KAu(CN)2 không? BiF3 có tác dụng với K2[Zn(CN)4] không? BiF3 có tác dụng với SeCl2O không? BiF3 có tác dụng với SrCrO4 không? BiF3 có tác dụng với SeO không? BiF3 có tác dụng với BeCO3.4H2O không? BiF3 có tác dụng với HBr.H2O không? BiF3 có tác dụng với HOCN không? BiF3 có tác dụng với LiNO3.3H2O không? BiF3 có tác dụng với NaCN.2H2O không? BiF3 có tác dụng với NaOCN không? BiF3 có tác dụng với NaAg(CN)2 không? BiF3 có tác dụng với KAl(SO4)2 không? BiF3 có tác dụng với AlCl3.6H2O không? BiF3 có tác dụng với BrF3 không? BiF3 có tác dụng với Ba3N2 không? BiF3 có tác dụng với Au(OH)3 không? BiF3 có tác dụng với K[Pt(C2H4)Cl3].H2O không? BiF3 có tác dụng với [Pt(C2H4)Cl3] không? BiF3 có tác dụng với PtS không? BiF3 có tác dụng với [Pt(NH3)4][PtCl4] không? BiF3 có tác dụng với Pt(NH3)2Cl2 không? BiF3 có tác dụng với trans-[Pt(NH3)2Cl2] không? BiF3 có tác dụng với K2Pt(NO2)4 không? BiF3 có tác dụng với PtO2 không? BiF3 có tác dụng với [Pt(NH3)6]Cl4 không? BiF3 có tác dụng với [Pt(NH3)4]Cl2.H2O không? BiF3 có tác dụng với BaPtCl4 không? BiF3 có tác dụng với Li(C2H5O) không? BiF3 có tác dụng với Pd(NO3)2 không? BiF3 có tác dụng với [Pd(H2O)4] không? BiF3 có tác dụng với (NH4)2[BeF4] không? BiF3 có tác dụng với NH4BeF3 không? BiF3 có tác dụng với RbPF6 không? BiF3 có tác dụng với KPF6 không? BiF3 có tác dụng với NH4SO3F không? BiF3 có tác dụng với UOF2.H2O không? BiF3 có tác dụng với LiHCO3 không? BiF3 có tác dụng với LiAlO2 không? BiF3 có tác dụng với Hg2(NO3)2.2H2O không? BiF3 có tác dụng với Hg2NO3OH không? BiF3 có tác dụng với Hg2CrO4 không? BiF3 có tác dụng với Cu2SO4(OH)2 không? BiF3 có tác dụng với Na2Cu(OH)4 không? BiF3 có tác dụng với Na4FeO3 không? BiF3 có tác dụng với FeHPO4 không? BiF3 có tác dụng với (HCOO)2Mg không? BiF3 có tác dụng với (NH4)2PtCl6 không? BiF3 có tác dụng với (NH4)3VS4 không? BiF3 có tác dụng với Na2S2O6 không? BiF3 có tác dụng với U(SO4)2 không? BiF3 có tác dụng với UO2(OH)2 không? BiF3 có tác dụng với VSO4 không? BiF3 có tác dụng với (VO)SO4 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có BiF3 (Bitmut(III) florua) là chất tham gia

Bismuth(III) fluoride; Bismuth trifluoride; Bismuth(III) trifluoride

F2 + BiF3 → BiF5 3H2SO4 + 2BiF3 → 6HF + Bi2(SO4)3 H2O + BiF3 → 2HF + BiOF Xem tất cả phương trình sử dụng BiF3

Phương trình có BiF3 (Bitmut(III) florua) là chất sản phẩm

Bismuth(III) fluoride; Bismuth trifluoride; Bismuth(III) trifluoride

C + 2BiF5 → CF4 + 2BiF3 3HF + BiClO → H2O + HCl + BiF3 BiF5 → F2 + BiF3 Xem tất cả phương trình tạo ra BiF3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-29 02:50:53pm