Chất Hóa Học - Bi2O3 - Bitmut trioxit

Bismuth(III) trioxide; Bismuth(III) oxide; Bismuth trioxide

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Bi2O3

công thức rút gọn Bi2O3


Bitmut trioxit

Bismuth(III) trioxide; Bismuth(III) oxide; Bismuth trioxide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 465.95900 ± 0.00092

Khối lượng riêng (kg/m3) 8.9

Màu sắc Vàng

Trạng thái thông thường Rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 1890

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 817

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Bi2O3

Đánh giá

Bi2O3 - Bitmut trioxit - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Bi2O3-Bitmut+trioxit-1300
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 28. Không khí – Sự cháy

Có cách nào để xác định thành phần của không khí ? Không khí có liên quan gì đến sự cháy ? Tại sao khi có gió to thì đám cháy càng dễ bùng cháy to hơn ? Làm thế nào để dập tắt được đám cháy và tốt hơn là để đám cháy không xảy ra ?

Bài 29. Bài luyện tập 5 – Hóa học 8

Nắm vững những tính chất và điều chế khí oxi, thành phần của không khí, định nghĩa và phân loại oxit, sự oxi hoá, phản ứng hoá hợp, phản ứng phân huỷ.

Bài 30. Bài thực hành 4

Củng cố kiến thức về nguyên tắc điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm, về tính chất vật lý và tính chất hoá học của oxi. Đồng thời rèn luyện kĩ năng lắp ráp dụng cụ thí nghiệm điều chế và thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đây không khí và đẩy nước.

CHƯƠNG 5 HIĐRO – NƯỚC

+ Hiđro có những tính chất và ứng dụng gì ? + Phản ứng oxi hoá - khử là gì ? Thế nào là chất khử, chất oxi hoá ? - Điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp như thế nào ? - Phản ứng thế là gì ? Thành phần, tính chất của nước như thế nào ? Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất như thế nào ? Phải làm gì để giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm ?

Bài 32. Phản ứng oxi hóa – khử

- Sự khử (quá trình khử) của một chất là làm cho chất đó nhận electron hay làm giảm số oxi hoá của chất đó. - Sự oxi hoá (quá trình oxi hoá) của một chất là làm cho chất đó nhường electron hay làm tăng số oxi hoá của chất đó.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Bi2O3 (Bitmut trioxit)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Bi2O3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Bi2O3 có tác dụng với KNH2 không? Bi2O3 có tác dụng với Zn(NH2)2 không? Bi2O3 có tác dụng với P4O6 không? Bi2O3 có tác dụng với KH2PO2 không? Bi2O3 có tác dụng với PH4ClO4 không? Bi2O3 có tác dụng với CH3COOOH không? Bi2O3 có tác dụng với C2H5(C5H3N)CH3 không? Bi2O3 có tác dụng với CH2CHCHO không? Bi2O3 có tác dụng với (CH3)3C6H3 không? Bi2O3 có tác dụng với CHCC(CH3)2OH không? Bi2O3 có tác dụng với (CH3)2C(OH)CN không? Bi2O3 có tác dụng với CH3COCH2I không? Bi2O3 có tác dụng với CH3CONHC2H5 không? Bi2O3 có tác dụng với Cs không? Bi2O3 có tác dụng với C2H3COOCH3 không? Bi2O3 có tác dụng với C2H3OCH3 không? Bi2O3 có tác dụng với C2H3F không? Bi2O3 có tác dụng với NH2SO3H không? Bi2O3 có tác dụng với NaBrO3 không? Bi2O3 có tác dụng với (C2H5O)2SO2 không? Bi2O3 có tác dụng với C6H5COOCH3 không? Bi2O3 có tác dụng với C6H5CH(CH3)OH không? Bi2O3 có tác dụng với HO(CH2)2CN không? Bi2O3 có tác dụng với C2H5COOH không? Bi2O3 có tác dụng với C2H5COOCH2CH2CH3 không? Bi2O3 có tác dụng với SOF2 không? Bi2O3 có tác dụng với Al(C2H5)3 không? Bi2O3 có tác dụng với BH3 không? Bi2O3 có tác dụng với C5H9Br không? Bi2O3 có tác dụng với Ba(HCO3)2 không? Bi2O3 có tác dụng với H3PO4 không? Bi2O3 có tác dụng với HCOOCH3 không? Bi2O3 có tác dụng với (HCOO)2Ca không? Bi2O3 có tác dụng với C2H5CN không? Bi2O3 có tác dụng với Ca(HSO4)2 không? Bi2O3 có tác dụng với (NH4)2HPO4 không? Bi2O3 có tác dụng với ZnCO3 không? Bi2O3 có tác dụng với HCOOK không? Bi2O3 có tác dụng với C2H5COONa không? Bi2O3 có tác dụng với KO2 không? Bi2O3 có tác dụng với HgF2 không? Bi2O3 có tác dụng với (C17H35COO)3C3H5 không? Bi2O3 có tác dụng với NO2Cl không? Bi2O3 có tác dụng với KAg(CN)2 không? Bi2O3 có tác dụng với N2H4.H2SO4 không? Bi2O3 có tác dụng với NH2OH không? Bi2O3 có tác dụng với SeO2 không? Bi2O3 có tác dụng với Se không? Bi2O3 có tác dụng với C6H5CH2CH3 không? Bi2O3 có tác dụng với BiH3O3 không? Bi2O3 có tác dụng với (NH4)2Cr2O4 không? Bi2O3 có tác dụng với NH4(NH2COO) không? Bi2O3 có tác dụng với BeCO3 không? Bi2O3 có tác dụng với (NH4)2Be(CO3)2 không? Bi2O3 có tác dụng với HBr không? Bi2O3 có tác dụng với CH3COOAg không? Bi2O3 có tác dụng với C6H12O7 không? Bi2O3 có tác dụng với C12H22O12 không? Bi2O3 có tác dụng với Ag(NH3)2Br không? Bi2O3 có tác dụng với AgSNC không? Bi2O3 có tác dụng với (SCN)2 không? Bi2O3 có tác dụng với Na3[Ag(S2O3)2] không? Bi2O3 có tác dụng với AgBrO3 không? Bi2O3 có tác dụng với LiNO2 không? Bi2O3 có tác dụng với AgNO2 không? Bi2O3 có tác dụng với NH4OCN không? Bi2O3 có tác dụng với AgOCN không? Bi2O3 có tác dụng với LiNO3 không? Bi2O3 có tác dụng với AgCN không? Bi2O3 có tác dụng với NaCN không? Bi2O3 có tác dụng với NaN3 không? Bi2O3 có tác dụng với AlO(OH) không? Bi2O3 có tác dụng với NaAl(OH)4 không? Bi2O3 có tác dụng với KAl(OH)4 không? Bi2O3 có tác dụng với HF không? Bi2O3 có tác dụng với Al2(SO4)3 . 18 H2O không? Bi2O3 có tác dụng với [Al(H2O)6] không? Bi2O3 có tác dụng với (SO4) không? Bi2O3 có tác dụng với BeAl2O4 không? Bi2O3 có tác dụng với MgAl2O4 không? Bi2O3 có tác dụng với NH4AlCl4 không? Bi2O3 có tác dụng với AlCl(OH)2 không? Bi2O3 có tác dụng với Ba(NO2)2 không? Bi2O3 có tác dụng với BaCl2.2H2O không? Bi2O3 có tác dụng với BaSiO3 không? Bi2O3 có tác dụng với BaH2 không? Bi2O3 có tác dụng với BeBr2 không? Bi2O3 có tác dụng với LiBr không? Bi2O3 có tác dụng với BrF không? Bi2O3 có tác dụng với NiBr2 không? Bi2O3 có tác dụng với Na2C2 không? Bi2O3 có tác dụng với K[Pt(C2H4)Cl3] không? Bi2O3 có tác dụng với K2PtCl4 không? Bi2O3 có tác dụng với Pt(OH)2 không? Bi2O3 có tác dụng với Pt(NH3)4Cl2 không? Bi2O3 có tác dụng với CHBr3 không? Bi2O3 có tác dụng với C2H5OLi không? Bi2O3 có tác dụng với LiHS không? Bi2O3 có tác dụng với C2H5OK không? Bi2O3 có tác dụng với D2S không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Bi2O3 (Bitmut trioxit) là chất tham gia

Bismuth(III) trioxide; Bismuth(III) oxide; Bismuth trioxide

O2 + 2Na2O2 + 2Bi2O3 → 4NaBiO3 3C + Bi2O3 → 3CO + 2Bi 3H2SO4 + Bi2O3 → 3H2O + Bi2(SO4)3 Xem tất cả phương trình sử dụng Bi2O3

Phương trình có Bi2O3 (Bitmut trioxit) là chất sản phẩm

Bismuth(III) trioxide; Bismuth(III) oxide; Bismuth trioxide

3O2 + 4Bi → 2Bi2O3 2BiO(OH) → H2O + Bi2O3 2Bi2O4 → O2 + 2Bi2O3 Xem tất cả phương trình tạo ra Bi2O3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 04:19:40pm