Advertisement

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

(C17H35COO)3C3H5

công thức rút gọn C57H110O6


Stearin

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 891.4797

Khối lượng riêng (kg/m3) 862

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường Chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 54

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Tristearin được sử dụng là chất làm cứng trong sản xuất nến và xà phòng. Trong sản xuất xà phòng, tristearin được trộn với dung dịch sodium hydroxide trong nước. Phản ứng sau đây cho ra được glycerin và natri stearat, thành phần chính trong hầu hết xà phòng: C3H5 (C17H35O2) 3 + 3 NaOH → C3H5 (OH) 3 + 3 C17H35COONa Ngoài ra, tristearin còn tham gia phản ứng thủy phân và phản ứng cộng hidro của chất béo lỏng.
Advertisement

Đánh giá

(C17H35COO)3C3H5 - Stearin - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-(C17H35COO)3C3H5-Stearin-1576
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 2.Chất

Chất là gì và có đặc điểm như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu trong bài học này để tìm hiểu rõ hơn về chất và các tính chất của nó.

Bài 3 Bài Tập Thực Hành 1

Quan sát quá trình nóng chảy giữa các chất. Qua đó, chúng ta biết được sự khác nhau về nhiệt độ nóng chảy giữa các chất. Đồng thời, rèn luyện kĩ năng tách chất từ hỗn hợp đơn giản và phức tạp.

Bài 4.Nguyên Tử

Câu hỏi các chất được tạo ra từ đâu đã được đặt ra từ cách đây mấy nghìn năm. Ngày nay, khoa học đã có câu trả lời rõ ràng và các bạn sẽ biết được trong bài này.

Bài 5.Nguyên Tố Hóa Học

Trên nhãn hộp sữa, ghi rõ từ canxi kèm theo hàm lượng, coi như một thông tin về giá trị dinh dưỡng của sữa và giới thiệu chất canxi có lợi cho xương, giúp phòng chống bệnh loãng xương. Thực ra phải nói : Trong thành phần sữa có nguyên tố hoá học canxi. Bài học này giúp các em một số hiểu biết về nguyên tố hoá học

Bài 6. Đơn chất và hợp chất – Phân tử

các nhà hoá học đã tìm cách phân chia các chất thành từng loại, rất thuận lợi cho việc nghiên cứu chúng. Bài này sẽ giới thiệu sự phân loại chất và cho thấy phân tử là hạt hợp thành của hầu hết các chất.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học (C17H35COO)3C3H5 (Stearin)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu (C17H35COO)3C3H5 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

(C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với Na2H2P2O7 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với Na2H2P2O6 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với NaBrO không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với NaIO3 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với NaIO không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với Na2[Mg(OH)4] không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với Pb2P2O6 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với Na4P2O6 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với Pb(CH3COO)2 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với NO2NH2 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với Cr2(CH3COO)4.2H2O không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với GeH4 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với GeO2 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với Na3[Co(NO2)6] không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với Br không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với (S2O3) không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với NaCuCl2 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với NaCl.2H2O không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với Na[AlOH]4 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với [Na(NH3)4]I không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với NaI.2H2O không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với Na4N2O4 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với NO2F không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với NaB(OH)4 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với OH không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với Li2NH không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với (NH4)HF2 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với PN(NH2)2 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với PN2H không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với [Zn(H2O)2(NH3)2]Cl2 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với TcCl4 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với (NH4)2[TcCl6] không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với NOF không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với D3PO4 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với Pb(SCN)2 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với NH4SCN không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với PbCO3 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với Pb(N3)2 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với Na2[Pb(OH)4] không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với K2PbO2 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với PbO2 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với PBr5 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với PBr3 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với PBr3O không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với H3PO2 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với PH4I không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với Ni(PH3)4 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với Li2SiO3 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với SiO không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với MgSiO3 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với Be2SiO4 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với Li4SiO4 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với ZnSiO3 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với SiO2.nH2O không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với SnO không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với Na2[Sn(OH)6] không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với HSnCl3 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với N2H4.H2O không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với K3[Cr(OH)6] không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với K2[Sn(OH)6] không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với Ba(HSO4)2 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với CuF2 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với HSO3F không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với SO2F2 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với KSO2F không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với NaSO2F không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với D2SO4 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với HSO3NH2 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với LiSO3F không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với ZnSO3 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với Zn2SiO4 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với ZnSO4.7H2O không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với Zn(HSO4)2 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với [Zn(NH3)6]Cl2 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với ZnCl2.1,5H2O không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với Bi(NO3)3 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với BiCl3 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với Bi2(SO4)3 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với Bi2S3 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với Na2N2O2 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với Ni(OH)2 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với Ni2SiO4 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với Na2NiO2 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với NiSO4 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với Ni(NO3)2 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với NiS không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với CrCl2O2 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với (NH4)2CrO4 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với MnCO3 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với NiF2 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với NiOOH không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với [Ni(NH3)6](OH)2 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với [Ni(NH3)6]Cl2 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với Li2O2 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với Li2SeO4 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với SeO3 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với Se2O5 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với K2SeO4 không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với Ti(SO4)O không? (C17H35COO)3C3H5 có tác dụng với BeF2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có (C17H35COO)3C3H5 (Stearin) là chất sản phẩm

6H2 + (C17H31COO)3C3H5 → (C17H35COO)3C3H5 Xem tất cả phương trình tạo ra (C17H35COO)3C3H5

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 08:45:55am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(