Chất Hóa Học - C17H35COOH - Axit Stearic; sáp trứng cá

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

C17H35COOH

công thức rút gọn C18H36O2


Axit Stearic; sáp trứng cá

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 284.4772

Khối lượng riêng (kg/m3) 847

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường Chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 383

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 69

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

– Stearic acid được ứng dụng chủ yếu trong chất sản xuất chất làm khô dạng stearat khô, chất bôi trơn, xà phòng, dược phẩm, mỹ phẩm, đồ dân dụng, tác nhân phân tán và làm mềm trong cao su, làm bóng bề mặt giấy và kim loại, chất phủ bề mặt, giấy gói thức ăn,… – Stearic acid được sử dụng như là hỗn hợp tách khi làm thạch cao từ một khuôn thạch cao, để làm cái này bột stearic được hoà tan trong nước và hỗn hợp đó được quét vào bề mặt của cái khuôn để tách sau khi đúc. – Stearic acid là thành phần để làm đèn cầy, xà bông, chất dẻo phần bổ sung trong chế độ ăn kiêng, dầu tùng lam và mỹ phẩm và để làm mềm cao su. Stearic acid được sử dụng làm cứng xà bông, đặc biệt là xà bông làm từ dầu thực vật. – Trong pháo hoa, Stearic acid thường được sử dụng để bao ngoài bột kim loại như nhôm và sắt, nó ngăn ngừa sự oxy hoá cho phép hỗn hợp được bảo quản lâu hơn.
Advertisement

Đánh giá

C17H35COOH - Axit Stearic; sáp trứng cá - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 4.0 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-C17H35COOH-Axit+Stearic;+sap+trung+ca-1245
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 5. Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

Oxit bazơ, oxit axit và axit Có những tính chất hoá học nào ? Giữa chúng Có mối quan hệ về tính chất hoá học ra sao ? Vậy giữa oxit và axit liên hệ với nhau như thế nào chúng ta cùng nhau hệ thống lại qua bài hoc sau

Bài 6. Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit

Rèn luyện các thao tác thí nghiệm: quan sát hiện tượng, giải thích và rút ra kết luận về những tính chất hoá học của oxit và axit.

Bài 7. Tính chất hóa học của bazơ

Nội dung bài học chủ yếu đề cập đến tính chất hoá học chung của bazơ (tác dụng với chất chỉ thị màu, và với axit); tính chất hoá học riêng của bazơ tan (kiềm) (tác dụng với oxit axit và với dung dịch muối); tính chất riêng của bazơ không tan trong nước (bị nhiệt phân huỷ).

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Nội dung bài học nghiên cứu về các vấn đề: Natri hidroxit NaOH và Canxi hidroxitCa(OH) có những tính chất vật lí, tính chất hóa học nào? Những ứng dụng trong đời sống và sản xuất gồm những gì?

Bài 9. Tính chất hóa học của muối

Các bạn đã nghiên cứu các tính chất hóa học của Axit, Bazơ; Ngoài những tính chất đã tìm hiểu ra. Thìhai hợp chất này còn có thêm một tính chất nữa là tác dụng với muối, vậy Muối tác dụng vớiAxit, Bazơ tạo ra sản phẩm gì? Và còn có tính chất nào khác nữa không? Ta vào bài học mới ngày hôm nay.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học C17H35COOH (Axit Stearic; sáp trứng cá)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu C17H35COOH có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

C17H35COOH có tác dụng với CnH2n-7Br không? C17H35COOH có tác dụng với CH3CH2CH2CH3 không? C17H35COOH có tác dụng với CH3CH2CH2CH2Cl không? C17H35COOH có tác dụng với CH3CH2CHClCH3 không? C17H35COOH có tác dụng với Zn(NO3)2 không? C17H35COOH có tác dụng với Hg(CH3COO)2 không? C17H35COOH có tác dụng với Al(CH3COO)3 không? C17H35COOH có tác dụng với Ca(SO4) không? C17H35COOH có tác dụng với Ag(NO3) không? C17H35COOH có tác dụng với Al2 không? C17H35COOH có tác dụng với Al3 không? C17H35COOH có tác dụng với ClBr2 không? C17H35COOH có tác dụng với All3 không? C17H35COOH có tác dụng với Hgl2 không? C17H35COOH có tác dụng với Al2(SiO3)3 không? C17H35COOH có tác dụng với Al(PO4) không? C17H35COOH có tác dụng với Cu(SO4) không? C17H35COOH có tác dụng với Cr2(SiO3)3 không? C17H35COOH có tác dụng với AgO2 không? C17H35COOH có tác dụng với As không? C17H35COOH có tác dụng với As2O3 không? C17H35COOH có tác dụng với Mg(CH3COO)2 không? C17H35COOH có tác dụng với H không? C17H35COOH có tác dụng với C2S không? C17H35COOH có tác dụng với P4O10 không? C17H35COOH có tác dụng với MgBr không? C17H35COOH có tác dụng với CaBr2 không? C17H35COOH có tác dụng với (CHO)2 không? C17H35COOH có tác dụng với CH3OCHCH2 không? C17H35COOH có tác dụng với C2H3COOH không? C17H35COOH có tác dụng với C2H3COOC2H5 không? C17H35COOH có tác dụng với C2H3Cl không? C17H35COOH có tác dụng với C2H3CN không? C17H35COOH có tác dụng với HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH không? C17H35COOH có tác dụng với HOCH2CCCH2OH không? C17H35COOH có tác dụng với (RCOO)3C3H5 không? C17H35COOH có tác dụng với C6H5SO3H không? C17H35COOH có tác dụng với (CH3CO)2O không? C17H35COOH có tác dụng với C6H5I không? C17H35COOH có tác dụng với C6H5CH2Br không? C17H35COOH có tác dụng với BN không? C17H35COOH có tác dụng với Na3[AlF6] không? C17H35COOH có tác dụng với P4 không? C17H35COOH có tác dụng với Li3P không? C17H35COOH có tác dụng với RbCl không? C17H35COOH có tác dụng với Rb không? C17H35COOH có tác dụng với SCl2 không? C17H35COOH có tác dụng với FeSi không? C17H35COOH có tác dụng với CaO2. 8H2O không? C17H35COOH có tác dụng với B2S3 không? C17H35COOH có tác dụng với NaAlCl4 không? C17H35COOH có tác dụng với K2S2O7 không? C17H35COOH có tác dụng với Pd không? C17H35COOH có tác dụng với K2SiF6 không? C17H35COOH có tác dụng với K3AlF6 không? C17H35COOH có tác dụng với KNH2 không? C17H35COOH có tác dụng với Zn(NH2)2 không? C17H35COOH có tác dụng với P4O6 không? C17H35COOH có tác dụng với KH2PO2 không? C17H35COOH có tác dụng với PH4ClO4 không? C17H35COOH có tác dụng với CH3COOOH không? C17H35COOH có tác dụng với C2H5(C5H3N)CH3 không? C17H35COOH có tác dụng với CH2CHCHO không? C17H35COOH có tác dụng với (CH3)3C6H3 không? C17H35COOH có tác dụng với CHCC(CH3)2OH không? C17H35COOH có tác dụng với (CH3)2C(OH)CN không? C17H35COOH có tác dụng với CH3COCH2I không? C17H35COOH có tác dụng với CH3CONHC2H5 không? C17H35COOH có tác dụng với Cs không? C17H35COOH có tác dụng với C2H3COOCH3 không? C17H35COOH có tác dụng với C2H3OCH3 không? C17H35COOH có tác dụng với C2H3F không? C17H35COOH có tác dụng với NH2SO3H không? C17H35COOH có tác dụng với NaBrO3 không? C17H35COOH có tác dụng với (C2H5O)2SO2 không? C17H35COOH có tác dụng với C6H5COOCH3 không? C17H35COOH có tác dụng với C6H5CH(CH3)OH không? C17H35COOH có tác dụng với HO(CH2)2CN không? C17H35COOH có tác dụng với C2H5COOH không? C17H35COOH có tác dụng với C2H5COOCH2CH2CH3 không? C17H35COOH có tác dụng với SOF2 không? C17H35COOH có tác dụng với Al(C2H5)3 không? C17H35COOH có tác dụng với BH3 không? C17H35COOH có tác dụng với C5H9Br không? C17H35COOH có tác dụng với Ba(HCO3)2 không? C17H35COOH có tác dụng với H3PO4 không? C17H35COOH có tác dụng với HCOOCH3 không? C17H35COOH có tác dụng với (HCOO)2Ca không? C17H35COOH có tác dụng với C2H5CN không? C17H35COOH có tác dụng với Ca(HSO4)2 không? C17H35COOH có tác dụng với (NH4)2HPO4 không? C17H35COOH có tác dụng với ZnCO3 không? C17H35COOH có tác dụng với HCOOK không? C17H35COOH có tác dụng với C2H5COONa không? C17H35COOH có tác dụng với KO2 không? C17H35COOH có tác dụng với HgF2 không? C17H35COOH có tác dụng với (C17H35COO)3C3H5 không? C17H35COOH có tác dụng với NO2Cl không? C17H35COOH có tác dụng với KAg(CN)2 không? C17H35COOH có tác dụng với N2H4.H2SO4 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có C17H35COOH (Axit Stearic; sáp trứng cá) là chất tham gia

Ca(HCO3)2 + 2C17H35COOH → 2H2O + 2CO2 + Ca(C17H35COO)2 Xem tất cả phương trình sử dụng C17H35COOH

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-02 10:40:49pm