Advertisement

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

(C17H31COO)3C3H5

công thức rút gọn C57H98O6


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 879.3844

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất (C17H31COO)3C3H5

Đánh giá

(C17H31COO)3C3H5 - - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-(C17H31COO)3C3H5--3326
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 29. Bài luyện tập 5 – Hóa học 8

Nắm vững những tính chất và điều chế khí oxi, thành phần của không khí, định nghĩa và phân loại oxit, sự oxi hoá, phản ứng hoá hợp, phản ứng phân huỷ.

Bài 30. Bài thực hành 4

Củng cố kiến thức về nguyên tắc điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm, về tính chất vật lý và tính chất hoá học của oxi. Đồng thời rèn luyện kĩ năng lắp ráp dụng cụ thí nghiệm điều chế và thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đây không khí và đẩy nước.

CHƯƠNG 5 HIĐRO – NƯỚC

+ Hiđro có những tính chất và ứng dụng gì ? + Phản ứng oxi hoá - khử là gì ? Thế nào là chất khử, chất oxi hoá ? - Điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp như thế nào ? - Phản ứng thế là gì ? Thành phần, tính chất của nước như thế nào ? Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất như thế nào ? Phải làm gì để giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm ?

Bài 32. Phản ứng oxi hóa – khử

- Sự khử (quá trình khử) của một chất là làm cho chất đó nhận electron hay làm giảm số oxi hoá của chất đó. - Sự oxi hoá (quá trình oxi hoá) của một chất là làm cho chất đó nhường electron hay làm tăng số oxi hoá của chất đó.

Bài 33. Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế

Như chúng ta đã biết, những ứng dụng của hidro là không thể bàn cãi. Nhưng khí hidro không có sẵn cho chúng ta sử dụng vào đời sống và sản xuất. Vậy, trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp, khí hidro được điều chế như thế nào? Phản ứng điều chế khí hidro thuộc loại phản ứng gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những vấn đề này trong bài viết sau đây các bạn nhé!

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học (C17H31COO)3C3H5 ()

Dưới đây là các câu hỏi về liệu (C17H31COO)3C3H5 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

(C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với C6H12 không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với CH2=CH(CH2)3CH3 không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với CH3CH=CHCH2CH2CH3 không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với CH2=C(CH3)CH2CH2CH3 không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với CH2=CHCH(CH3)CH2CH3 không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với CH2=CHCH2CH(CH3)2 không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với (CH3)2C=CHCH2CH3 không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với CH3CH=C(CH3)CH2CH3 không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với CH3CH=CHC(CH3)2 không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với CH2=C(CH3)CH(CH3)2 không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với CH2=CHC(CH3)3 không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với (CH3)2C=C(CH3)2 không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với CH3CCl2CH3 không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với CH3CH(OH)CH2OH không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với CH2(OH)CH2CH2OH không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với CHBr2CHBr2 không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với (CH3)3C-CH2-Br không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với (CH3)2CHCH2CH2-OSO3H không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với (CH3)3C-OH không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với C6H5-ONO2 không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với C6H5-OSO3H không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với (HCOO)2Cu không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với CH3CCH không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với CH3OK không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với K2SO4 không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với Cr không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với CH3-CH2-COO-CH2-C6H5 không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với CH2 không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với M không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với HCOOC6H4CH3 không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với CH3C6H4ONa không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với BaZnO2 không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với HgH2 không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với AlH3 không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với CH2OH[CHOH]4CH2OH không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với H2Mn không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với H2MnO4 không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với TiCl3 không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với Na2[Fe(OH)4] không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với Ti2(SO4)3 không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với CoCl2. không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với NaOCl không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với TiOCl2 không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với H2ZrCl6 không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3 không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với CH3(CH2)16CO2CH3 không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với Na3[Fe(OH)6] không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với CuSO3 không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với [C2H4(OHO)]2Cu không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với (NH4)2S2O8 không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với Na2MnO3 không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với (C17H33Br2COO)3C3H5 không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với C2H5OSO2OH không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với CH3-CO-CH2OH không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với CH3CH2SO2Cl không? (C17H31COO)3C3H5 có tác dụng với CH3COOR không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có (C17H31COO)3C3H5 () là chất sản phẩm

Xem tất cả phương trình tạo ra (C17H31COO)3C3H5

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-22 10:24:31am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(