Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có S là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có S (sulfua) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #6

4S + GeH42H2S + GeS2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình S + GeH4 => H2S + GeS2  

Phương trình số #7

3Na2S + 2S + Sb2S32Na3SbS4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2S + S + Sb2S3 => Na3SbS4  

Phương trình số #8

H2O + S + 3HClO → H2SO4 + 3HCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + S + HClO => H2SO4 + HCl  

Phương trình số #9

8NaOH + 4S4H2O + 3Na2S + Na2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + S => H2O + Na2S + Na2SO4  

Phương trình số #10

4S + 4NH4OH → H2O + (NH4)2S2O3 + 2NH4HS

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình S + NH4OH => H2O + (NH4)2S2O3 + NH4HS  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-10-03 07:08:44pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(