Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có H2S là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có H2S (hidro sulfua) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Advertisement

Phương trình số #2

H2S + LiOH → H2O + LiSH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + LiOH => H2O + LiSH  

Phương trình số #3

H2S + NaOH → H2O + NaSH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + NaOH => H2O + NaSH  

Advertisement

Phương trình số #4

5H2S + 2H3AsO48H2O + As2S5

Dung môi: HCl đậm đặc

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + H3AsO4 => H2O + As2S5  

Phương trình số #5

3H2S + SF64S + 6HF

Nhiệt độ: 400°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + SF6 => S + HF  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2H2S + 2K → H2 + 2KHS

Dung môi: trong benzen

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + K => H2 + KHS  

Phương trình số #7

2H2S + 2Na → H2 + 2NaHS

Dung môi: trong benzen

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + Na => H2 + NaHS  

Advertisement

Phương trình số #8

H2S + Li(C2H5O) → C2H5OH + LiHS

Dung môi: ête

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + Li(C2H5O) => C2H5OH + LiHS  

Phương trình số #9

2H2S + GeCl44HCl + GeS2

Dung môi: trong dung dịch đậm đặc HCl

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + GeCl4 => HCl + GeS2  

Advertisement

Phương trình số #10

H2S + PbCO3H2O + CO2 + PbS

Nhiệt độ: 60°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + PbCO3 => H2O + CO2 + PbS  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-08 09:56:15pm