Chất Hóa Học - NaHS - Natri hiđrosunfua

Sodium hydrogen sulfide; Sodium hydrosulfide

Advertisement

NaHS

công thức rút gọn HNaS


Natri hiđrosunfua

Sodium hydrogen sulfide; Sodium hydrosulfide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 56.0627

Khối lượng riêng (kg/m3) 1.79

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất NaHS

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

NaHS - Natri hiđrosunfua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-NaHS-Natri+hidrosunfua-1415
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

CHƯƠNG 3 SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Nội dung bài giảng Tính chất của phi kim tìm hiểu về một số tính chất vật lí của phi kim: Phi kim tồn tại ở 3 trạng thái rắn, lỏng, khí. Phần lớn các nguyên tố phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt, nhiệt độ nóng chảy thấp; Biết những tính chất hoá học chung của phi kim: Tác dụng với oxi, với kim loại vàvới hiđrô. Sơ lược về mức độ hoạt động hoá học mạnh yếu của 1 số phi kim.

Bài 26. Clo

Bài giảng Clo đi sâu tìm hiểu về Tính chất vật lí của clo; Clo có một số tính chất chung của phi kim(tác dụng với kim loại, với hiđro), clo còn tác dụng với nước và dung dịch bazơ, clo là phi kim hoạtđộng mạnh; Phương pháp điều chế clo trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm; Một số ứng dụng, thu khí clo trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm.

Bài 27. Cacbon

Nội dung bài giảng Cacbon tìm hiểu Đơn chất cacbon có 3 dạng thù hình chính: Kim cương, than chì và cacbon vô định hình; Cacbon vô định hình (than gỗ, than xương, mồ hóng…) có tính hấp phụ và hoạt động hóa học nhất; Sơ lược tính chất vật lí của 3 dạng thù hình; Cacbon là phi kim hoạt động hóa học yếu: Tác dụng với oxi và một số oxit kim loại, tính chất hóa học đặc biệt của cácbon là tínhkhử ở nhiệt độ cao; Một số ứng dụng tương ứng với tính chất vật lí và tính chất hóa học của cacbon.

Bài 28. Các oxit của cacbon

Nội dung bài học Các oxit của cacbon tìm hiểu về hai hợp chất quan trọng là CO và CO . Hai oxit này thuộc loại nào? Chúng có những tính chất và ứng dụng gì? để trả lời chúng ta sẽ nghiên cứu về tính chất và ứng dụng của các oxit này.

Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat

Nội dung bài học Axit cacbonic và muối cacbonat tìm hiểu H CO là axit rất yếu, không bền; Muối cacbonat có những tính chất của muối như tác dụng với axit, với dd muối, với dd kiềm. Ngoài ra muối cacbonat dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao và giải phóng khí CO . Muối cacbonat có ứng dụng trong sản xuất và đời sống. Chu trình của cacbon trong tự nhiên và vấn để bảo vệ môi trường.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học NaHS (Natri hiđrosunfua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu NaHS có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

NaHS có tác dụng với LiF không? NaHS có tác dụng với NH4F không? NaHS có tác dụng với U không? NaHS có tác dụng với UF3 không? NaHS có tác dụng với PF5 không? NaHS có tác dụng với CaTiO3 không? NaHS có tác dụng với Cd(NH3)2Cl2 không? NaHS có tác dụng với H2[CdCl4] không? NaHS có tác dụng với Cd không? NaHS có tác dụng với HCOOLi không? NaHS có tác dụng với Li2CO3 không? NaHS có tác dụng với Cu(NO3)2.6H2O không? NaHS có tác dụng với [Cu(NH3)4](NO3)2 không? NaHS có tác dụng với Hg2(NO3)2 không? NaHS có tác dụng với (CuOH)2SO4 không? NaHS có tác dụng với Na2CuO2 không? NaHS có tác dụng với K2Cu(CN)4 không? NaHS có tác dụng với Fe(CO)5 không? NaHS có tác dụng với Fe2(CO)9 không? NaHS có tác dụng với Fe3(CO)12 không? NaHS có tác dụng với Na2[Fe(CO)4] không? NaHS có tác dụng với H2Fe(CO)4 không? NaHS có tác dụng với FeO(OH) không? NaHS có tác dụng với Fe2ZnO4 không? NaHS có tác dụng với Na5FeO4 không? NaHS có tác dụng với Fe3(PO4)2 không? NaHS có tác dụng với FeCl2.4H2O không? NaHS có tác dụng với Na[Fe(CO)4H] không? NaHS có tác dụng với CdCl2. 2,5H2O không? NaHS có tác dụng với Fe3O4.2H2O không? NaHS có tác dụng với FeCr2O4 không? NaHS có tác dụng với FeClOH không? NaHS có tác dụng với Fe(CH3COO)2 không? NaHS có tác dụng với B(OH)3 không? NaHS có tác dụng với HO2 không? NaHS có tác dụng với Te không? NaHS có tác dụng với HCOOH không? NaHS có tác dụng với NaHO2 không? NaHS có tác dụng với NH4HS không? NaHS có tác dụng với S2 không? NaHS có tác dụng với H2S2O2 không? NaHS có tác dụng với Ca(HF2)2 . 6H2O không? NaHS có tác dụng với Fe(NO)4 không? NaHS có tác dụng với H2O2.2H2O không? NaHS có tác dụng với H2SO5 không? NaHS có tác dụng với U(OH)4 không? NaHS có tác dụng với Am không? NaHS có tác dụng với Am(OH)4 không? NaHS có tác dụng với Ca(HS)2 không? NaHS có tác dụng với (N2H6)SO4 không? NaHS có tác dụng với N2H4 không? NaHS có tác dụng với H2S2O6 không? NaHS có tác dụng với (NH3OH)2SO4 không? NaHS có tác dụng với (NH3OH)HSO4 không? NaHS có tác dụng với (N2H5)2SO4 không? NaHS có tác dụng với (NH4)2H2P2O7 không? NaHS có tác dụng với H4P2O8 không? NaHS có tác dụng với HAuCl4 không? NaHS có tác dụng với N2H5Cl không? NaHS có tác dụng với NH3OHCl không? NaHS có tác dụng với PH4Cl không? NaHS có tác dụng với RhCl3 không? NaHS có tác dụng với Rh không? NaHS có tác dụng với C2H7NHCl không? NaHS có tác dụng với C2H7N không? NaHS có tác dụng với N2H6Cl2 không? NaHS có tác dụng với Hg(CN)2 không? NaHS có tác dụng với HgCrO4 không? NaHS có tác dụng với KSCN không? NaHS có tác dụng với CHNS không? NaHS có tác dụng với H2[Hg(SCN)4] không? NaHS có tác dụng với K2[Hg(CN)4] không? NaHS có tác dụng với (Hg2N)OH.2H2O không? NaHS có tác dụng với Cl2O không? NaHS có tác dụng với (NH3OH)NO3 không? NaHS có tác dụng với N2H5NO3 không? NaHS có tác dụng với NOHSO4 không? NaHS có tác dụng với N2H6(NO3)2 không? NaHS có tác dụng với RbNO3 không? NaHS có tác dụng với Ho không? NaHS có tác dụng với Ho(NO3)3 không? NaHS có tác dụng với K2O2 không? NaHS có tác dụng với Ag2Cr2O7 không? NaHS có tác dụng với Tl2Cr2O7 không? NaHS có tác dụng với K2CO3.1,5 H2O không? NaHS có tác dụng với K2S2 không? NaHS có tác dụng với K2SiS3 không? NaHS có tác dụng với K2S.5H2O không? NaHS có tác dụng với K2S2O6 không? NaHS có tác dụng với K3PO4.7H2O không? NaHS có tác dụng với K2HPO4 không? NaHS có tác dụng với Li3PO4 không? NaHS có tác dụng với KBrO4 không? NaHS có tác dụng với KHSO3 không? NaHS có tác dụng với KHO2 không? NaHS có tác dụng với ScCl3 không? NaHS có tác dụng với K3ScCl6 không? NaHS có tác dụng với ZrCl4 không? NaHS có tác dụng với K2ZrCl6 không? NaHS có tác dụng với HfCl4 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có NaHS (Natri hiđrosunfua) là chất tham gia

Sodium hydrogen sulfide; Sodium hydrosulfide

NaOH + NaHS → H2O + NaKS NaOH + NaHS → H2O + Na2S H2SO4 + 2NaHS → H2S + Na2SO4 Xem tất cả phương trình sử dụng NaHS

Phương trình có NaHS (Natri hiđrosunfua) là chất sản phẩm

Sodium hydrogen sulfide; Sodium hydrosulfide

NaOH + KHS → KOH + NaHS H2S + C2H5ONa → C2H5OH + NaHS 2H2S + 2Na → H2 + 2NaHS Xem tất cả phương trình tạo ra NaHS

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 07:10:01am