Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Cl2 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Cl2 (clo) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

3Cl2 + 6KOH → 3H2O + 5KCl + KClO3

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + KOH => H2O + KCl + KClO3  

Phương trình số #2

CH4 + 2Cl2 + O22H2O + CCl4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH4 + Cl2 + O2 => H2O + CCl4  

Phương trình số #3

2C + 2Cl2 + TiO22CO + TiCl4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + Cl2 + TiO2 => CO + TiCl4  

Advertisement

Phương trình số #4

Cl2 + 16HCl + 2Fe3O48H2O + 6FeCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + HCl + Fe3O4 => H2O + FeCl3  

Phương trình số #5

Cl2 + 2NaHCO3H2O + 2NaCl + 2CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + NaHCO3 => H2O + NaCl + CO2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

6C + 7Cl2 + 2FeTiO36CO + TiCl4 + 2FeCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + Cl2 + FeTiO3 => CO + TiCl4 + FeCl3  

Phương trình số #7

Cl2 + 8KOH + CrCl24H2O + 6KCl + K2Cr2O4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + KOH + CrCl2 => H2O + KCl + K2Cr2O4  

Advertisement

Phương trình số #8

Cl2 + 2K → 2KCl

Nhiệt độ: nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + K => KCl  

Phương trình số #9

Cl2 + Mg → MgCl2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + Mg => MgCl2  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-02 11:14:16pm