Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Cl2 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Cl2 (clo) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Cl2 + 2NaI → I2 + 2NaCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + NaI => I2 + NaCl  

Phương trình số #3

3Cl2 + 2NH36HCl + N2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + NH3 => HCl + N2  

Advertisement

Phương trình số #4

4Cl2 + 2Fe2O34FeCl2 + 3O2

Nhiệt độ: > 1565

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + Fe2O3 => FeCl2 + O2  

Phương trình số #5

Ca(OH)2 + Cl2CaOCl2 + H2O

Nhiệt độ: 30°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + Cl2 => CaOCl2 + H2O  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Cl2 + 2NaOH → H2O + NaCl + NaClO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + NaOH => H2O + NaCl + NaClO  

Phương trình số #7

Cl2 + Cu → CuCl2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + Cu => CuCl2  

Advertisement

Phương trình số #8

Cl2 + F22ClF

Nhiệt độ: 250°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + F2 => ClF  

Phương trình số #9

Cl2 + 2FeCl22FeCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + FeCl2 => FeCl3  

Advertisement

Phương trình số #10

Cl2 + 2S → S2Cl2

Nhiệt độ: 125 - 130°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + S => S2Cl2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-23 08:31:03am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(