Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có CaSO4 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có CaSO4 (Canxi sunfat) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

2CaSO42CaO + O2 + 2SO2

Nhiệt độ: Nhiệt độ rất cao.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaSO4 => CaO + O2 + SO2  

Phương trình số #2

4C + CaSO44CO + CaS

Nhiệt độ: 600°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + CaSO4 => CO + CaS  

Phương trình số #3

BaCl2 + CaSO4CaCl2 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaCl2 + CaSO4 => CaCl2 + BaSO4  

Phương trình số #4

4CO + CaSO44CO2 + CaS

Nhiệt độ: 600-800°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO + CaSO4 => CO2 + CaS  

Phương trình số #5

H2SO4 + CaSO4Ca(HSO4)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + CaSO4 => Ca(HSO4)2  

Phương trình số #6

Ba(OH)2 + CaSO4Ca(OH)2 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(OH)2 + CaSO4 => Ca(OH)2 + BaSO4  

Phương trình số #7

Na2CO3 + CaSO4CaCO3 + Na2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2CO3 + CaSO4 => CaCO3 + Na2SO4  

Phương trình số #8

H2O + CaSO4

Điều kiện khác: ở nhiệt độ thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + CaSO4 =>  

Phương trình số #9

CaSO4CaO + SO3

Điều kiện khác: ở nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaSO4 => CaO + SO3  

Phương trình số #10

2HCl + CaSO4H2SO4 + CaCl2

Điều kiện khác: ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + CaSO4 => H2SO4 + CaCl2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-14 04:23:37pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(