Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế SO2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế SO2 (lưu hùynh dioxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

3S + 4CrO33SO2 + 2Cr2O3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình S + CrO3 => SO2 + Cr2O3  

Phương trình số #3

H2SO4 + 2HI → 2H2O + I2 + SO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + HI => H2O + I2 + SO2  

Advertisement

Phương trình số #4

H2SO4 + Na2SO3H2O + Na2SO4 + SO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + Na2SO3 => H2O + Na2SO4 + SO2  

Phương trình số #5

10H2SO4 + 2Fe3O43Fe2(SO4)3 + 10H2O + SO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + Fe3O4 => Fe2(SO4)3 + H2O + SO2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

C + 2H2SO42H2O + 2SO2 + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + H2SO4 => H2O + SO2 + CO2  

Phương trình số #7

2Ag + 2H2SO42H2O + SO2 + Ag2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ag + H2SO4 => H2O + SO2 + Ag2SO4  

Advertisement

Phương trình số #8

H2SO4 + CaSO3H2O + SO2 + CaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + CaSO3 => H2O + SO2 + CaSO4  

Phương trình số #9

13O2 + 4CuFeS24CuO + 2Fe2O3 + 8SO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + CuFeS2 => CuO + Fe2O3 + SO2  

Advertisement

Phương trình số #10

2FeS2 + 14H2SO4Fe2(SO4)3 + 14H2O + 15SO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeS2 + H2SO4 => Fe2(SO4)3 + H2O + SO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 02:38:47am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(