Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế H2SO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế H2SO4 (axit sulfuric) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

H2O + S + 3HClO → H2SO4 + 3HCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + S + HClO => H2SO4 + HCl  

Phương trình số #3

Fe2(SO4)3 + 2H2O + SO22H2SO4 + 2FeSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe2(SO4)3 + H2O + SO2 => H2SO4 + FeSO4  

Advertisement

Phương trình số #4

HNO2 + H3NSO3H2O + H2SO4 + N2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO2 + H3NSO3 => H2O + H2SO4 + N2  

Phương trình số #5

HNO3 + H3NSO3H2O + H2SO4 + N2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + H3NSO3 => H2O + H2SO4 + N2O  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Fe2(SO4)3 + H2S → H2SO4 + S + 2FeSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe2(SO4)3 + H2S => H2SO4 + S + FeSO4  

Phương trình số #7

2H2O + SO2 + 2At → H2SO4 + 2HAt

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + SO2 + At => H2SO4 + HAt  

Advertisement

Phương trình số #8

H2O2 + As2S38H2O + 3H2SO4 + 2H3AsO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O2 + As2S3 => H2O + H2SO4 + H3AsO4  

Phương trình số #9

H2O + SO2 + (NH3OH)Cl → H2SO4 + NH4Cl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + SO2 + (NH3OH)Cl => H2SO4 + NH4Cl  

Advertisement

Phương trình số #10

4H2O + SClF5H2SO4 + HCl + 5HF

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + SClF5 => H2SO4 + HCl + HF  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 01:07:43am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(