Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

H2SO4.nSO3

công thức rút gọn H2NO7S2


Oleum

Oleum

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 192.1484

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất H2SO4.nSO3

Đánh giá

H2SO4.nSO3 - Oleum - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-H2SO4.nSO3-Oleum-1369
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 22. Tính theo phương trình hóa học

Khi điều chế một lượng chất nào đó trong phòng thí nghiệm hoặc trong công nghiệp, người ta có thể tính được lượng các chất cần dùng (nguyên liệu). Ngược lại, nếu biết lượng nguyên liệu người ta có thể tính được lượng chất điều chế được (sản phẩm).

Bài 23. Bài luyện tập 4

Củng cố các khái niệm : mol, khối lượng mol, thể tích mol chất khí, tỉ khối của chất khí. Củng cố mối quan hệ giữa khối lượng chất lượng chất, thể tích khí. Vận dụng kiến thức giải bài tập và hiện tượng thực tế.

CHƯƠNG 4 OXI – KHÔNG KHÍ

Ở các lớp dưới, các biết gì về nguyên tố oxi, về đơn chất phi kim oxi? Các bạn có nhận xét gì về màu sắc, mùi vị và tính tan trong nước của khí oxi? Oxi có thể tác dụng với các chất khác được không? Nếu được thì mạnh hay yếu? Cụ thể chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các vấn đề trên trong bài giảng Tính chất của oxi ngày hôm nay nhé.

Bài 25. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi

Tìm hiểu sự oxi hóa là gì và ứng dụng trong đời sống.

Bài 26. Oxit

Các bạn đã biết oxi phản ứng hầu hết các kim loại, và phi kim các. Vậy sản phẩm từ các phản ứng này gọi là gì. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học H2SO4.nSO3 (Oleum)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu H2SO4.nSO3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

H2SO4.nSO3 có tác dụng với NaCN không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với NaN3 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với AlO(OH) không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với NaAl(OH)4 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với KAl(OH)4 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với HF không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với Al2(SO4)3 . 18 H2O không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với [Al(H2O)6] không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với (SO4) không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với BeAl2O4 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với MgAl2O4 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với NH4AlCl4 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với AlCl(OH)2 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với Ba(NO2)2 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với BaCl2.2H2O không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với BaSiO3 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với BaH2 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với BeBr2 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với LiBr không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với BrF không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với NiBr2 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với Na2C2 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với K[Pt(C2H4)Cl3] không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với K2PtCl4 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với Pt(OH)2 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với Pt(NH3)4Cl2 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với CHBr3 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với C2H5OLi không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với LiHS không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với C2H5OK không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với D2S không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với Al(OD)3 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với BeC2 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với Be2C không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với H2SO4.H2O không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với CCl3COOH không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với C6H5OK không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với C6H5COONa không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với Cr(C6H6)2 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với Cr(CO)6 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với Ca(HPO4)2 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với Ca(PO3)2 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với Ca(H2PO4)2.H2O không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với Ca(NO3)2.4H2O không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với [Ca(H2O)6] không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với (NO3) không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với LiF không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với NH4F không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với U không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với UF3 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với PF5 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với CaTiO3 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với Cd(NH3)2Cl2 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với H2[CdCl4] không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với Cd không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với HCOOLi không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với Li2CO3 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với Cu(NO3)2.6H2O không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với [Cu(NH3)4](NO3)2 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với Hg2(NO3)2 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với (CuOH)2SO4 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với Na2CuO2 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với K2Cu(CN)4 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với Fe(CO)5 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với Fe2(CO)9 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với Fe3(CO)12 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với Na2[Fe(CO)4] không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với H2Fe(CO)4 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với FeO(OH) không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với Fe2ZnO4 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với Na5FeO4 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với Fe3(PO4)2 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với FeCl2.4H2O không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với Na[Fe(CO)4H] không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với CdCl2. 2,5H2O không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với Fe3O4.2H2O không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với FeCr2O4 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với FeClOH không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với Fe(CH3COO)2 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với B(OH)3 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với HO2 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với Te không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với HCOOH không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với NaHO2 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với NH4HS không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với S2 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với H2S2O2 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với Ca(HF2)2 . 6H2O không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với Fe(NO)4 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với H2O2.2H2O không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với H2SO5 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với U(OH)4 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với Am không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với Am(OH)4 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với Ca(HS)2 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với (N2H6)SO4 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với N2H4 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với H2S2O6 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với (NH3OH)2SO4 không? H2SO4.nSO3 có tác dụng với (NH3OH)HSO4 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có H2SO4.nSO3 (Oleum) là chất sản phẩm

Oleum

H2SO4 + nSO3 → H2SO4.nSO3 Xem tất cả phương trình tạo ra H2SO4.nSO3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-12-06 05:46:43pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(