Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Cl2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Cl2 (clo) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

HAuCl4Cl2 + HCl + AuCl

Nhiệt độ: 156-205°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HAuCl4 => Cl2 + HCl + AuCl  

Phương trình số #3

3F2 + 2BCl33Cl2 + 2BF3

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình F2 + BCl3 => Cl2 + BF3  

Advertisement

Phương trình số #4

4F2 + 2CeCl33Cl2 + 2CeF4

Nhiệt độ: 400°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình F2 + CeCl3 => Cl2 + CeF4  

Phương trình số #5

3F2 + 2AuCl33Cl2 + 2AuF3

Nhiệt độ: 200°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình F2 + AuCl3 => Cl2 + AuF3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2HCl + NH2Cl → Cl2 + NH4Cl

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + NH2Cl => Cl2 + NH4Cl  

Phương trình số #7

F2 + CuCl2Cl2 + CuF2

Nhiệt độ: 400°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình F2 + CuCl2 => Cl2 + CuF2  

Advertisement

Phương trình số #8

4SOCl23Cl2 + 2SO2 + S2Cl2

Nhiệt độ: 85 - 440°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình SOCl2 => Cl2 + SO2 + S2Cl2  

Phương trình số #9

F2 + SO2Cl2Cl2 + SO2F2

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình F2 + SO2Cl2 => Cl2 + SO2F2  

Advertisement

Phương trình số #10

F2 + NiCl2Cl2 + NiF2

Nhiệt độ: 350°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình F2 + NiCl2 => Cl2 + NiF2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 01:23:51am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(