Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế C

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế C (cacbon) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

CaC2 + 2KF → 2C + CaF2 + 2K

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaC2 + KF => C + CaF2 + K  

Phương trình số #3

CH4C + 2H2

Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: xúc tác

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH4 => C + H2  

Phương trình số #4

CCl4C + 2Cl2

Nhiệt độ: 450-600°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CCl4 => C + Cl2  

Phương trình số #5

SiC → C + Si

Nhiệt độ: > 2830

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình SiC => C + Si  

Phương trình số #6

Fe3C → C + 3Fe

Nhiệt độ: > 1650

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe3C => C + Fe  

Phương trình số #7

Al4C34Al + 3C

Nhiệt độ: > 2200

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al4C3 => Al + C  

Phương trình số #8

CaC22C + Ca

Nhiệt độ: > 2200

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaC2 => C + Ca  

Phương trình số #9

Be2C → C + 2Be

Nhiệt độ: > 2150

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Be2C => C + Be  

Phương trình số #10

4B + 3CS23C + 2B2S3

Nhiệt độ: 930°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình B + CS2 => C + B2S3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-12 10:56:26am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(