Advertisement

Chất Hóa Học - H2SO4.11H2O - Axit sunfuric undecahidrat

Sulfuric acid undecahydrate

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

H2SO4.11H2O

công thức rút gọn


Axit sunfuric undecahidrat

Sulfuric acid undecahydrate

Tính chất vật lý

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất H2SO4.11H2O

Đánh giá

H2SO4.11H2O - Axit sunfuric undecahidrat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-H2SO4.11H2O-Axit+sunfuric+undecahidrat-1371
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

CHƯƠNG 4 OXI – KHÔNG KHÍ

Ở các lớp dưới, các biết gì về nguyên tố oxi, về đơn chất phi kim oxi? Các bạn có nhận xét gì về màu sắc, mùi vị và tính tan trong nước của khí oxi? Oxi có thể tác dụng với các chất khác được không? Nếu được thì mạnh hay yếu? Cụ thể chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các vấn đề trên trong bài giảng Tính chất của oxi ngày hôm nay nhé.

Bài 25. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi

Tìm hiểu sự oxi hóa là gì và ứng dụng trong đời sống.

Bài 26. Oxit

Các bạn đã biết oxi phản ứng hầu hết các kim loại, và phi kim các. Vậy sản phẩm từ các phản ứng này gọi là gì. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

Bài 27. Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủy

Khí oxi có rất nhiều trong không khí. Có cách nào tách riêng được khí oxi từ không khí ? Trong phòng thí nghiệm muốn có một lượng nhỏ khí oxi thì làm thế nào ?

Bài 28. Không khí – Sự cháy

Có cách nào để xác định thành phần của không khí ? Không khí có liên quan gì đến sự cháy ? Tại sao khi có gió to thì đám cháy càng dễ bùng cháy to hơn ? Làm thế nào để dập tắt được đám cháy và tốt hơn là để đám cháy không xảy ra ?

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học H2SO4.11H2O (Axit sunfuric undecahidrat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu H2SO4.11H2O có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

H2SO4.11H2O có tác dụng với AlO(OH) không? H2SO4.11H2O có tác dụng với NaAl(OH)4 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với KAl(OH)4 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với HF không? H2SO4.11H2O có tác dụng với Al2(SO4)3 . 18 H2O không? H2SO4.11H2O có tác dụng với [Al(H2O)6] không? H2SO4.11H2O có tác dụng với (SO4) không? H2SO4.11H2O có tác dụng với BeAl2O4 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với MgAl2O4 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với NH4AlCl4 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với AlCl(OH)2 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với Ba(NO2)2 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với BaCl2.2H2O không? H2SO4.11H2O có tác dụng với BaSiO3 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với BaH2 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với BeBr2 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với LiBr không? H2SO4.11H2O có tác dụng với BrF không? H2SO4.11H2O có tác dụng với NiBr2 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với Na2C2 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với K[Pt(C2H4)Cl3] không? H2SO4.11H2O có tác dụng với K2PtCl4 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với Pt(OH)2 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với Pt(NH3)4Cl2 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với CHBr3 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với C2H5OLi không? H2SO4.11H2O có tác dụng với LiHS không? H2SO4.11H2O có tác dụng với C2H5OK không? H2SO4.11H2O có tác dụng với D2S không? H2SO4.11H2O có tác dụng với Al(OD)3 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với BeC2 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với Be2C không? H2SO4.11H2O có tác dụng với H2SO4.H2O không? H2SO4.11H2O có tác dụng với CCl3COOH không? H2SO4.11H2O có tác dụng với C6H5OK không? H2SO4.11H2O có tác dụng với C6H5COONa không? H2SO4.11H2O có tác dụng với Cr(C6H6)2 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với Cr(CO)6 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với Ca(HPO4)2 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với Ca(PO3)2 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với Ca(H2PO4)2.H2O không? H2SO4.11H2O có tác dụng với Ca(NO3)2.4H2O không? H2SO4.11H2O có tác dụng với [Ca(H2O)6] không? H2SO4.11H2O có tác dụng với (NO3) không? H2SO4.11H2O có tác dụng với LiF không? H2SO4.11H2O có tác dụng với NH4F không? H2SO4.11H2O có tác dụng với U không? H2SO4.11H2O có tác dụng với UF3 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với PF5 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với CaTiO3 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với Cd(NH3)2Cl2 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với H2[CdCl4] không? H2SO4.11H2O có tác dụng với Cd không? H2SO4.11H2O có tác dụng với HCOOLi không? H2SO4.11H2O có tác dụng với Li2CO3 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với Cu(NO3)2.6H2O không? H2SO4.11H2O có tác dụng với [Cu(NH3)4](NO3)2 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với Hg2(NO3)2 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với (CuOH)2SO4 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với Na2CuO2 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với K2Cu(CN)4 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với Fe(CO)5 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với Fe2(CO)9 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với Fe3(CO)12 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với Na2[Fe(CO)4] không? H2SO4.11H2O có tác dụng với H2Fe(CO)4 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với FeO(OH) không? H2SO4.11H2O có tác dụng với Fe2ZnO4 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với Na5FeO4 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với Fe3(PO4)2 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với FeCl2.4H2O không? H2SO4.11H2O có tác dụng với Na[Fe(CO)4H] không? H2SO4.11H2O có tác dụng với CdCl2. 2,5H2O không? H2SO4.11H2O có tác dụng với Fe3O4.2H2O không? H2SO4.11H2O có tác dụng với FeCr2O4 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với FeClOH không? H2SO4.11H2O có tác dụng với Fe(CH3COO)2 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với B(OH)3 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với HO2 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với Te không? H2SO4.11H2O có tác dụng với HCOOH không? H2SO4.11H2O có tác dụng với NaHO2 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với NH4HS không? H2SO4.11H2O có tác dụng với S2 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với H2S2O2 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với Ca(HF2)2 . 6H2O không? H2SO4.11H2O có tác dụng với Fe(NO)4 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với H2O2.2H2O không? H2SO4.11H2O có tác dụng với H2SO5 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với U(OH)4 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với Am không? H2SO4.11H2O có tác dụng với Am(OH)4 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với Ca(HS)2 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với (N2H6)SO4 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với N2H4 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với H2S2O6 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với (NH3OH)2SO4 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với (NH3OH)HSO4 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với (N2H5)2SO4 không? H2SO4.11H2O có tác dụng với (NH4)2H2P2O7 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có H2SO4.11H2O (Axit sunfuric undecahidrat) là chất tham gia

Sulfuric acid undecahydrate

Xem tất cả phương trình sử dụng H2SO4.11H2O

Phương trình có H2SO4.11H2O (Axit sunfuric undecahidrat) là chất sản phẩm

Sulfuric acid undecahydrate

H2SO4 + C12H22O11 → 12C + H2SO4.11H2O Xem tất cả phương trình tạo ra H2SO4.11H2O

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 09:53:44pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(