Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế AlCl3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế AlCl3 (Nhôm clorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Al + 6CO + CrCl3AlCl3 + Cr(CO)6

Nhiệt độ: 140°C Áp suất: áp suất Dung môi: trong benzen

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + CO + CrCl3 => AlCl3 + Cr(CO)6  

Phương trình số #3

CrCl3 + LiAlH4AlCl3 + H2 + CrCl2 + LiCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CrCl3 + LiAlH4 => AlCl3 + H2 + CrCl2 + LiCl  

Phương trình số #4

Al2(SO4)3 + ZnCl2AlCl3 + ZnSO4

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al2(SO4)3 + ZnCl2 => AlCl3 + ZnSO4  

Phương trình số #5

6HCl + 2AlP → 2AlCl3 + 2PH3

Nhiệt độ: khi bị nung nóng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + AlP => AlCl3 + PH3  

Phương trình số #6

AlP + BCl3AlCl3 + BP

Nhiệt độ: 950°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlP + BCl3 => AlCl3 + BP  

Phương trình số #7

Al + FeCl3AlCl3 + Fe

Nhiệt độ: 200°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + FeCl3 => AlCl3 + Fe  

Phương trình số #8

Al2O3 + 3C + 3Cl22AlCl3 + 3CO

Nhiệt độ: 800-900°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al2O3 + C + Cl2 => AlCl3 + CO  

Phương trình số #9

8HCl + Ba(AlO2)22AlCl3 + BaCl2 + 4H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Ba(AlO2)2 => AlCl3 + BaCl2 + H2O  

Phương trình số #10

6Al + 3SOCl2Al2O3 + Al2S3 + 2AlCl3

Nhiệt độ: 400 - 600°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + SOCl2 => Al2O3 + Al2S3 + AlCl3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-14 01:28:47am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(