Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế AgCl

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế AgCl (bạc clorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + NaCl => AgCl + NaNO3  

Phương trình số #3

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + HCl => AgCl + HNO3  

Phương trình số #5

FeCl2 + Ag2SO42AgCl + FeSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCl2 + Ag2SO4 => AgCl + FeSO4  

Phương trình số #6

2AgNO3 + FeCl22AgCl + Fe(NO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + FeCl2 => AgCl + Fe(NO3)2  

Phương trình số #7

3AgNO3 + FeCl33AgCl + Fe(NO3)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + FeCl3 => AgCl + Fe(NO3)3  

Phương trình số #8

AgNO3 + KCl → AgCl + KNO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + KCl => AgCl + KNO3  

Phương trình số #9

Ag + TiCl4AgCl + TiCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ag + TiCl4 => AgCl + TiCl3  

Phương trình số #10

3AgNO3 + FeCl2Ag + 2AgCl + Fe(NO3)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + FeCl2 => Ag + AgCl + Fe(NO3)3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-14 01:14:19am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(