Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ NaClO3 ra tat-ca

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ NaClO3 (Natri clorat) ra tat-ca. Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

H2SO4 + SO2 + 2NaClO32ClO2 + 2NaHSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + SO2 + NaClO3 => ClO2 + NaHSO4  

Phương trình số #3

NaClO3 + 3Pr6O11NaCl + 18PrO2

Nhiệt độ: < 250

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaClO3 + Pr6O11 => NaCl + PrO2  

Phương trình số #4

6ClF3 + 2NaClO32NaCl + 3ClF5 + 3ClO2F

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình ClF3 + NaClO3 => NaCl + ClF5 + ClO2F  

Phương trình số #5

KCl + NaClO3KClO3 + NaCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KCl + NaClO3 => KClO3 + NaCl  

Phương trình số #6

6HCl + NaClO36Cl2 + 3H2O + NaCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + NaClO3 => Cl2 + H2O + NaCl  

Phương trình số #7

4ClF3 + 6NaClO32Cl2 + 3O2 + 6NaF + 6ClO2F

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình ClF3 + NaClO3 => Cl2 + O2 + NaF + ClO2F  

Phương trình số #8

3H2SO4 + 6KI + NaClO33H2O + 3I2 + NaCl + 3K2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + KI + NaClO3 => H2O + I2 + NaCl + K2SO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-20 06:38:44pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(