Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Zn(NO3)2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Zn(NO3)2 (Kẽm nitrat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2HNO3 + ZnO → H2O + Zn(NO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + ZnO => H2O + Zn(NO3)2  

Phương trình số #3

2AgNO3 + Zn → 2Ag + Zn(NO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + Zn => Ag + Zn(NO3)2  

Advertisement

Phương trình số #4

2AgNO3 + ZnCl22AgCl + Zn(NO3)2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + ZnCl2 => AgCl + Zn(NO3)2  

Phương trình số #5

2AgNO3 + ZnBr22AgBr + Zn(NO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + ZnBr2 => AgBr + Zn(NO3)2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

10HNO3 + 4Zn → 3H2O + NH4NO3 + 4Zn(NO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + Zn => H2O + NH4NO3 + Zn(NO3)2  

Phương trình số #7

8HNO3 + 3Zn → 4H2O + 2NO + 3Zn(NO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + Zn => H2O + NO + Zn(NO3)2  

Advertisement

Phương trình số #8

3Zn + 2Fe(NO3)32Fe + 3Zn(NO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Zn + Fe(NO3)3 => Fe + Zn(NO3)2  

Phương trình số #9

80HNO3 + 31Zn → 40H2O + NO + NO2 + 6N2O + 31Zn(NO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + Zn => H2O + NO + NO2 + N2O + Zn(NO3)2  

Advertisement

Phương trình số #10

Fe(NO3)2 + Zn → Fe + Zn(NO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe(NO3)2 + Zn => Fe + Zn(NO3)2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 02:53:43pm