Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Na2O2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Na2O2 (Natri peroxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

2Na + O2Na2O2

Nhiệt độ: cháy trong không khí Dung môi: hỗn hợp Na2O

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na + O2 => Na2O2  

Phương trình số #2

2Na2O + O22Na2O2

Nhiệt độ: 250 - 350°C Áp suất: áp suất

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2O + O2 => Na2O2  

Phương trình số #3

2Na2O → 2Na + Na2O2

Nhiệt độ: > 700

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2O => Na + Na2O2  

Advertisement

Phương trình số #4

H2O2 + 2NaOH → 2H2O + Na2O2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O2 + NaOH => H2O + Na2O2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 07:06:33am