Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Na2Cr2O7

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Na2Cr2O7 (Natri dicromat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

HCl + 2Na2CrO4H2O + 2NaCl + Na2Cr2O7

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Na2CrO4 => H2O + NaCl + Na2Cr2O7  

Phương trình số #3

H2O + 2CO2 + 2Na2CrO42NaHCO3 + Na2Cr2O7

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + CO2 + Na2CrO4 => NaHCO3 + Na2Cr2O7  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-23 09:49:00am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(