Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế K

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế K (kali) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

2KI → I2 + 2K

Điều kiện khác: Điện phân nóng chảy với điện cực trơ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KI => I2 + K  

Phương trình số #3

KF → F2 + K

Điều kiện khác: điện phân nóng chảy

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KF => F2 + K  

Advertisement

Phương trình số #4

CaC2 + 2KF → 2C + CaF2 + 2K

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaC2 + KF => C + CaF2 + K  

Phương trình số #5

2K2O → 2K + K2O2

Nhiệt độ: 350 - 430°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K2O => K + K2O2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

6KNH26K + N2 + 4NH3

Nhiệt độ: 600-700°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KNH2 => K + N2 + NH3  

Phương trình số #7

2C + K2CO33CO + 2K

Xúc tác: Cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + K2CO3 => CO + K  

Advertisement

Phương trình số #8

H2 + K2O → H2O + 2K

Điều kiện khác: ở nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + K2O => H2O + K  

Phương trình số #9

CO + K2O → 2K + CO2

Điều kiện khác: ở nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO + K2O => K + CO2  

Advertisement

Phương trình số #10

C + 2K2O → 4K + CO2

Điều kiện khác: ở nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + K2O => K + CO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-05 12:04:35am