Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Cl2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Cl2 (clo) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH

Điều kiện khác: Điện phân có màng ngăn

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NaCl => Cl2 + H2 + NaOH  

Phương trình số #2

BaCl2Cl2 + Ba

Điều kiện khác: Điện phân nóng chảy

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaCl2 => Cl2 + Ba  

Phương trình số #3

CuCl2Cl2 + Cu

Điều kiện khác: Điện phân dung dịch với điện cực trơ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuCl2 => Cl2 + Cu  

Advertisement

Phương trình số #4

FeCl2Cl2 + Fe

Điều kiện khác: điện phân dung dịch với điện cực trơ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCl2 => Cl2 + Fe  

Phương trình số #5

4HCl + MnO2Cl2 + 2H2O + MnCl2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + MnO2 => Cl2 + H2O + MnCl2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2HCl → Cl2 + H2

Điều kiện khác: Điện phân dung dịch

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl => Cl2 + H2  

Phương trình số #7

2AlCl32Al + 3Cl2

Điều kiện khác: điện phân trong criolit (Na3AlF6)

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlCl3 => Al + Cl2  

Advertisement

Phương trình số #8

CaCl2Ca + Cl2

Điều kiện khác: Điện phân nóng chảy

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaCl2 => Ca + Cl2  

Phương trình số #9

4HCl + O22Cl2 + 2H2O

Nhiệt độ: Nhiệt độ - Xúc tác: CuCl2

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + O2 => Cl2 + H2O  

Advertisement

Phương trình số #10

2H2O + CaCl2Ca(OH)2 + Cl2 + 2H2

Điều kiện khác: Điện phân dd, có màng ngăn xốp

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + CaCl2 => Ca(OH)2 + Cl2 + H2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-01-29 08:32:10am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(