Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có MgCO3 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có MgCO3 (Magie cacbonat) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2HCl + MgCO3H2O + MgCl2 + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + MgCO3 => H2O + MgCl2 + CO2  

Phương trình số #3

H2O + MgCO3 + CO2Mg(HCO3)2

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + MgCO3 + CO2 => Mg(HCO3)2  

Advertisement

Phương trình số #4

2H2O + MgCO3C2H2 + Mg(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + MgCO3 => C2H2 + Mg(OH)2  

Phương trình số #5

(NH4)2SO4 + MgCO3H2O + 2NH3 + CO2 + MgSO4

Nhiệt độ: đun sôi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH4)2SO4 + MgCO3 => H2O + NH3 + CO2 + MgSO4  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

H2O + 2MgCO3CO2 + Mg2CO3(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + MgCO3 => CO2 + Mg2CO3(OH)2  

Phương trình số #7

MgCO3 + 2HF → H2O + CO2 + MgF2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình MgCO3 + HF => H2O + CO2 + MgF2  

Advertisement

Phương trình số #8

2HNO3 + MgCO3H2O + Mg(NO3)2 + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + MgCO3 => H2O + Mg(NO3)2 + CO2  

Phương trình số #9

3MgCO3 + 2H3BO33H2O + 3CO2 + Mg3(BO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình MgCO3 + H3BO3 => H2O + CO2 + Mg3(BO3)2  

Advertisement

Phương trình số #10

H2SO4 + MgCO3H2O + CO2 + MgSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + MgCO3 => H2O + CO2 + MgSO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-21 03:33:47am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(