Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Mg là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Mg (magie) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

2Mg + O22MgO

Nhiệt độ: 600 - 650°C Điều kiện khác: cháy trong không khí

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + O2 => MgO  

Phương trình số #2

2HCl + MgH2 + MgCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Mg => H2 + MgCl2  

Phương trình số #3

Mg + 2KHSO4H2 + K2SO4 + MgSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + KHSO4 => H2 + K2SO4 + MgSO4  

Advertisement

Phương trình số #4

Mg + 2FeCl32FeCl2 + MgCl2

Điều kiện khác: FeCl3 dư

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + FeCl3 => FeCl2 + MgCl2  

Phương trình số #5

2Mg + Si → Mg2Si

Nhiệt độ: nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + Si => Mg2Si  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

3Mg + 2P → Mg3P2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + P => Mg3P2  

Phương trình số #7

2Mg + CO2C + 2MgO

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + CO2 => C + MgO  

Advertisement

Phương trình số #8

H2O + MgH2 + MgO

Nhiệt độ: nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Mg => H2 + MgO  

Phương trình số #9

2AlCl3 + 3Mg2Al + 3MgCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlCl3 + Mg => Al + MgCl2  

Advertisement

Phương trình số #10

2Mg + SO2S + 2MgO

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + SO2 => S + MgO  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 08:49:19am