Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có In2O3 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có In2O3 (Indi(III) oxit) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2NH3 + In2O33H2O + 2InN

Nhiệt độ: 600-630°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH3 + In2O3 => H2O + InN  

Phương trình số #3

3H2 + In2O33H2O + 2In

Nhiệt độ: 700°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + In2O3 => H2O + In  

Advertisement

Phương trình số #4

3C + In2O33CO + 2In

Nhiệt độ: 800-900°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + In2O3 => CO + In  

Phương trình số #5

2NaOH + In2O3H2O + 2NaInO2

Nhiệt độ: 500-600°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + In2O3 => H2O + NaInO2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

6HCl + In2O33H2O + 2InCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + In2O3 => H2O + InCl3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 07:53:56am