Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có HI là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có HI (axit iodic) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

4HI + O22H2O + 2I2

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HI + O2 => H2O + I2  

Phương trình số #3

Cl2 + 2HI2HCl + I2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + HI => HCl + I2  

Advertisement

Phương trình số #4

Cl2 + 2HI2HCl + I2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + HI => HCl + I2  

Phương trình số #5

Br2 + 2HII2 + 2HBr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + HI => I2 + HBr  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

H2SO4 + 2HI2H2O + I2 + SO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + HI => H2O + I2 + SO2  

Phương trình số #7

4HI + MnO22H2O + I2 + MnI2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HI + MnO2 => H2O + I2 + MnI2  

Advertisement

Phương trình số #8

4HI + SO22H2O + 2I2 + S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HI + SO2 => H2O + I2 + S  

Phương trình số #9

2HI + 2FeCl32FeCl2 + 2HCl + I2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HI + FeCl3 => FeCl2 + HCl + I2  

Advertisement

Phương trình số #10

HI + 2HNO3H2O + 2NO + HIO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HI + HNO3 => H2O + NO + HIO3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 08:57:47am