Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Ga(OH)3 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Ga(OH)3 (Gali trihydroxit) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2Ga(OH)33H2O + Ga2O3

Nhiệt độ: 540-600°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ga(OH)3 => H2O + Ga2O3  

Phương trình số #3

NaOH + Ga(OH)32H2O + NaGaO2

Nhiệt độ: > 150

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + Ga(OH)3 => H2O + NaGaO2  

Advertisement

Phương trình số #4

3HCl + Ga(OH)33H2O + GaCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Ga(OH)3 => H2O + GaCl3  

Phương trình số #5

3H2S + 2Ga(OH)36H2O + Ga2S3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + Ga(OH)3 => H2O + Ga2S3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 02:28:34am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(