Chất Hóa Học - GaOOH - Gali oxit hidroxit

Gallium oxide hydroxide

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

GaOOH

công thức rút gọn GaHO2


Gali oxit hidroxit

Gallium oxide hydroxide

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 102.7297

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất GaOOH

Đánh giá

GaOOH - Gali oxit hidroxit - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-GaOOH-Gali+oxit+hidroxit-2244
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat

Nội dung bài học Axit cacbonic và muối cacbonat tìm hiểu H CO là axit rất yếu, không bền; Muối cacbonat có những tính chất của muối như tác dụng với axit, với dd muối, với dd kiềm. Ngoài ra muối cacbonat dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao và giải phóng khí CO . Muối cacbonat có ứng dụng trong sản xuất và đời sống. Chu trình của cacbon trong tự nhiên và vấn để bảo vệ môi trường.

Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat.

Silic là nguyên tố phổ biến thứ hai trong vỏ trái đất, ngành công nghiệp liên quan đến silic và hợp chất của nó gọi là công nghiệp silicat rất gần gũi trong đời sống, chúng ta hãy nghiên cứu về silic và ngành công nghiệp này

Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, còn được biết với tên Bảng tuần hoàn Mendeleev, là một phương pháp liệt kê các nguyên tố hóa học thành dạng bảng, dựa trên số hiệu nguyên tử (số proton trong hạt nhân), cấu hình electron và các tính chất hóa học tuần hoàn của chúng. Các nguyên tố được biểu diễn theo trật tự số hiệu nguyên tử tăng dần, thường liệt kê cùng với ký hiệu hóa học trong mỗi ô. Dạng tiêu chuẩn của bảng gồm các nguyên tố được sắp xếp thành 18 cột và 7 dòng, với hai dòng kép nằm riêng nằm bên dưới cùng.

Bài 32. Luyện tập chương 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Nội dung bài giảng Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học giúp học sinh hệ thống hoá lại các kiến thức trong chương như: tính chất của phi kim, tính chất của clo,C, Si, CO, CO , H CO , muối cacbonat. Cấu tạo bảng tuần hoàn và sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố trong chu kì, nhóm và ý nghĩa của bảng tuần hoàn.

Bài 33. Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Mục đích của bài Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng là các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm Cacbon khử CuO ở nhiệt độ cao; Nhiệt phân muối NaHCO3 ; Nhận biết muối cacbonat và muối clorua cụ thể. Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên. Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết được các phương trình hóa học.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học GaOOH (Gali oxit hidroxit)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu GaOOH có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

GaOOH có tác dụng với LiClO3 không? GaOOH có tác dụng với Na2[Zn(OH)4].2H2O không? GaOOH có tác dụng với SiS2 không? GaOOH có tác dụng với OsS2 không? GaOOH có tác dụng với PbCl4 không? GaOOH có tác dụng với PbClOH không? GaOOH có tác dụng với CfO2 không? GaOOH có tác dụng với Cf2O3 không? GaOOH có tác dụng với Cf(OH)3 không? GaOOH có tác dụng với Cf(NO3)3 không? GaOOH có tác dụng với CfBr2 không? GaOOH có tác dụng với RhF6 không? GaOOH có tác dụng với RhF5 không? GaOOH có tác dụng với Rh2O3 không? GaOOH có tác dụng với Cf(NO3)4 không? GaOOH có tác dụng với Na3RhCl6 không? GaOOH có tác dụng với TlOH không? GaOOH có tác dụng với Zn2P2O7 không? GaOOH có tác dụng với NaAlSiO4 không? GaOOH có tác dụng với AlAlO[SiO4] không? GaOOH có tác dụng với [AlF6] không? GaOOH có tác dụng với LiPO3 không? GaOOH có tác dụng với Cl không? GaOOH có tác dụng với Rb2O2 không? GaOOH có tác dụng với H2SO2 không? GaOOH có tác dụng với K2S5O6 không? GaOOH có tác dụng với FeSi2 không? GaOOH có tác dụng với P4O8 không? GaOOH có tác dụng với P4S3 không? GaOOH có tác dụng với KO3 không? GaOOH có tác dụng với NaBrO4 không? GaOOH có tác dụng với B3H6N3 không? GaOOH có tác dụng với NH4H2PO4 không? GaOOH có tác dụng với (NH4)3H2P3O10 không? GaOOH có tác dụng với NH4PO3 không? GaOOH có tác dụng với KPO3 không? GaOOH có tác dụng với KH2PO4 không? GaOOH có tác dụng với Hf(NO3)4 không? GaOOH có tác dụng với [Ag(CN)2] không? GaOOH có tác dụng với KAu(CN)2 không? GaOOH có tác dụng với K2[Zn(CN)4] không? GaOOH có tác dụng với SeCl2O không? GaOOH có tác dụng với SrCrO4 không? GaOOH có tác dụng với SeO không? GaOOH có tác dụng với BeCO3.4H2O không? GaOOH có tác dụng với HBr.H2O không? GaOOH có tác dụng với HOCN không? GaOOH có tác dụng với LiNO3.3H2O không? GaOOH có tác dụng với NaCN.2H2O không? GaOOH có tác dụng với NaOCN không? GaOOH có tác dụng với NaAg(CN)2 không? GaOOH có tác dụng với KAl(SO4)2 không? GaOOH có tác dụng với AlCl3.6H2O không? GaOOH có tác dụng với BrF3 không? GaOOH có tác dụng với Ba3N2 không? GaOOH có tác dụng với Au(OH)3 không? GaOOH có tác dụng với K[Pt(C2H4)Cl3].H2O không? GaOOH có tác dụng với [Pt(C2H4)Cl3] không? GaOOH có tác dụng với PtS không? GaOOH có tác dụng với [Pt(NH3)4][PtCl4] không? GaOOH có tác dụng với Pt(NH3)2Cl2 không? GaOOH có tác dụng với trans-[Pt(NH3)2Cl2] không? GaOOH có tác dụng với K2Pt(NO2)4 không? GaOOH có tác dụng với PtO2 không? GaOOH có tác dụng với [Pt(NH3)6]Cl4 không? GaOOH có tác dụng với [Pt(NH3)4]Cl2.H2O không? GaOOH có tác dụng với BaPtCl4 không? GaOOH có tác dụng với Li(C2H5O) không? GaOOH có tác dụng với Pd(NO3)2 không? GaOOH có tác dụng với [Pd(H2O)4] không? GaOOH có tác dụng với (NH4)2[BeF4] không? GaOOH có tác dụng với NH4BeF3 không? GaOOH có tác dụng với RbPF6 không? GaOOH có tác dụng với KPF6 không? GaOOH có tác dụng với NH4SO3F không? GaOOH có tác dụng với UOF2.H2O không? GaOOH có tác dụng với LiHCO3 không? GaOOH có tác dụng với LiAlO2 không? GaOOH có tác dụng với Hg2(NO3)2.2H2O không? GaOOH có tác dụng với Hg2NO3OH không? GaOOH có tác dụng với Hg2CrO4 không? GaOOH có tác dụng với Cu2SO4(OH)2 không? GaOOH có tác dụng với Na2Cu(OH)4 không? GaOOH có tác dụng với Na4FeO3 không? GaOOH có tác dụng với FeHPO4 không? GaOOH có tác dụng với (HCOO)2Mg không? GaOOH có tác dụng với (NH4)2PtCl6 không? GaOOH có tác dụng với (NH4)3VS4 không? GaOOH có tác dụng với Na2S2O6 không? GaOOH có tác dụng với U(SO4)2 không? GaOOH có tác dụng với UO2(OH)2 không? GaOOH có tác dụng với VSO4 không? GaOOH có tác dụng với (VO)SO4 không? GaOOH có tác dụng với (NH4)4P2O7 không? GaOOH có tác dụng với Cs[AuCl4] không? GaOOH có tác dụng với Au2O3 không? GaOOH có tác dụng với Au(NH2)2Cl không? GaOOH có tác dụng với NH2OH.H2O không? GaOOH có tác dụng với (NH3OH)3PO4 không? GaOOH có tác dụng với NH4C không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có GaOOH (Gali oxit hidroxit) là chất tham gia

Gallium oxide hydroxide

Xem tất cả phương trình sử dụng GaOOH

Phương trình có GaOOH (Gali oxit hidroxit) là chất sản phẩm

Gallium oxide hydroxide

Ga(OH)3 → H2O + GaOOH 2H2O + GaCl3 → 3HCl + GaOOH 4H2O + 2Ga → 3H2 + 2GaOOH Xem tất cả phương trình tạo ra GaOOH

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-01-29 08:15:01am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(