Advertisement

Chất Hóa Học - Ga(OH)3 - Gali trihydroxit

Gallium trihydroxide; Gallium trihydoxide

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Ga(OH)3

công thức rút gọn GaH3O3


Gali trihydroxit

Gallium trihydroxide; Gallium trihydoxide

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 120.7450

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Ga(OH)3

Đánh giá

Ga(OH)3 - Gali trihydroxit - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Ga(OH)3-Gali+trihydroxit-966
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 26. Clo

Bài giảng Clo đi sâu tìm hiểu về Tính chất vật lí của clo; Clo có một số tính chất chung của phi kim(tác dụng với kim loại, với hiđro), clo còn tác dụng với nước và dung dịch bazơ, clo là phi kim hoạtđộng mạnh; Phương pháp điều chế clo trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm; Một số ứng dụng, thu khí clo trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm.

Bài 27. Cacbon

Nội dung bài giảng Cacbon tìm hiểu Đơn chất cacbon có 3 dạng thù hình chính: Kim cương, than chì và cacbon vô định hình; Cacbon vô định hình (than gỗ, than xương, mồ hóng…) có tính hấp phụ và hoạt động hóa học nhất; Sơ lược tính chất vật lí của 3 dạng thù hình; Cacbon là phi kim hoạt động hóa học yếu: Tác dụng với oxi và một số oxit kim loại, tính chất hóa học đặc biệt của cácbon là tínhkhử ở nhiệt độ cao; Một số ứng dụng tương ứng với tính chất vật lí và tính chất hóa học của cacbon.

Bài 28. Các oxit của cacbon

Nội dung bài học Các oxit của cacbon tìm hiểu về hai hợp chất quan trọng là CO và CO . Hai oxit này thuộc loại nào? Chúng có những tính chất và ứng dụng gì? để trả lời chúng ta sẽ nghiên cứu về tính chất và ứng dụng của các oxit này.

Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat

Nội dung bài học Axit cacbonic và muối cacbonat tìm hiểu H CO là axit rất yếu, không bền; Muối cacbonat có những tính chất của muối như tác dụng với axit, với dd muối, với dd kiềm. Ngoài ra muối cacbonat dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao và giải phóng khí CO . Muối cacbonat có ứng dụng trong sản xuất và đời sống. Chu trình của cacbon trong tự nhiên và vấn để bảo vệ môi trường.

Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat.

Silic là nguyên tố phổ biến thứ hai trong vỏ trái đất, ngành công nghiệp liên quan đến silic và hợp chất của nó gọi là công nghiệp silicat rất gần gũi trong đời sống, chúng ta hãy nghiên cứu về silic và ngành công nghiệp này

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Ga(OH)3 (Gali trihydroxit)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Ga(OH)3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Ga(OH)3 có tác dụng với CH3COOC2H5 không? Ga(OH)3 có tác dụng với (Ag(NH3)2)OH không? Ga(OH)3 có tác dụng với (CH3COO)2Ba không? Ga(OH)3 có tác dụng với C8H10 không? Ga(OH)3 có tác dụng với C7H6O2 không? Ga(OH)3 có tác dụng với KOOC-COOK không? Ga(OH)3 có tác dụng với SnCl4 không? Ga(OH)3 có tác dụng với C6H5COOK không? Ga(OH)3 có tác dụng với LiOH không? Ga(OH)3 có tác dụng với Na2S2O7 không? Ga(OH)3 có tác dụng với B không? Ga(OH)3 có tác dụng với LiNH2 không? Ga(OH)3 có tác dụng với KClO2 không? Ga(OH)3 có tác dụng với Na2Cr2O7 không? Ga(OH)3 có tác dụng với BaCrO4 không? Ga(OH)3 có tác dụng với Pb không? Ga(OH)3 có tác dụng với (CH3COO)2Mg không? Ga(OH)3 có tác dụng với Ni không? Ga(OH)3 có tác dụng với NiCl2 không? Ga(OH)3 có tác dụng với (CH3COO)2Fe không? Ga(OH)3 có tác dụng với Na2S4O6 không? Ga(OH)3 có tác dụng với NaF không? Ga(OH)3 có tác dụng với Ag2S không? Ga(OH)3 có tác dụng với BaSO4 không? Ga(OH)3 có tác dụng với CH3Br không? Ga(OH)3 có tác dụng với KCN không? Ga(OH)3 có tác dụng với CH3CN không? Ga(OH)3 có tác dụng với CF4 không? Ga(OH)3 có tác dụng với S2Cl2 không? Ga(OH)3 có tác dụng với CS2 không? Ga(OH)3 có tác dụng với C7H5N3O6 không? Ga(OH)3 có tác dụng với CH3COOC3H7 không? Ga(OH)3 có tác dụng với Mg3(PO4)2 không? Ga(OH)3 có tác dụng với V2O5 không? Ga(OH)3 có tác dụng với V2O4 không? Ga(OH)3 có tác dụng với B(OCH3)3 không? Ga(OH)3 có tác dụng với NaBH4 không? Ga(OH)3 có tác dụng với NaOCH3 không? Ga(OH)3 có tác dụng với SO2Cl2 không? Ga(OH)3 có tác dụng với POCl3 không? Ga(OH)3 có tác dụng với Sr không? Ga(OH)3 có tác dụng với SrI2 không? Ga(OH)3 có tác dụng với SrCO3 không? Ga(OH)3 có tác dụng với H2SiF6 không? Ga(OH)3 có tác dụng với Sb không? Ga(OH)3 có tác dụng với Sb2O3 không? Ga(OH)3 có tác dụng với SbF3 không? Ga(OH)3 có tác dụng với SbF5 không? Ga(OH)3 có tác dụng với SbCl5 không? Ga(OH)3 có tác dụng với C6H5CH3 không? Ga(OH)3 có tác dụng với C6H5CH2COONa không? Ga(OH)3 có tác dụng với C6H5CN không? Ga(OH)3 có tác dụng với CH2=CHCl không? Ga(OH)3 có tác dụng với CHCl2CH2Cl không? Ga(OH)3 có tác dụng với CH3CHCl2 không? Ga(OH)3 có tác dụng với CH2CCl2 không? Ga(OH)3 có tác dụng với SnO2 không? Ga(OH)3 có tác dụng với Sn không? Ga(OH)3 có tác dụng với C6H5NO2 không? Ga(OH)3 có tác dụng với SOBr2 không? Ga(OH)3 có tác dụng với C6H5CHBrCH3 không? Ga(OH)3 có tác dụng với NH2NH2 không? Ga(OH)3 có tác dụng với Fe3C không? Ga(OH)3 có tác dụng với SCl4 không? Ga(OH)3 có tác dụng với C6H2CH3(NO2)3 không? Ga(OH)3 có tác dụng với C6H5CH2NH2 không? Ga(OH)3 có tác dụng với H3BO3 không? Ga(OH)3 có tác dụng với BCl3 không? Ga(OH)3 có tác dụng với CH3CH2NH2 không? Ga(OH)3 có tác dụng với ClCH2COOH không? Ga(OH)3 có tác dụng với SbCl3 không? Ga(OH)3 có tác dụng với Na2S2O4 không? Ga(OH)3 có tác dụng với KClO4 không? Ga(OH)3 có tác dụng với NaClO4 không? Ga(OH)3 có tác dụng với C3H6 không? Ga(OH)3 có tác dụng với CH3C(CH3)(OH)CHCH2 không? Ga(OH)3 có tác dụng với Ag(NH3)2Cl không? Ga(OH)3 có tác dụng với Ba(AlO2)2 không? Ga(OH)3 có tác dụng với Ca(AlO2)2 không? Ga(OH)3 có tác dụng với AuCl3 không? Ga(OH)3 có tác dụng với Ba3(PO4)2 không? Ga(OH)3 có tác dụng với Na2BeO2 không? Ga(OH)3 có tác dụng với C6H2Br3NH2 không? Ga(OH)3 có tác dụng với C6H2Br3OH không? Ga(OH)3 có tác dụng với HBrO3 không? Ga(OH)3 có tác dụng với HBrO không? Ga(OH)3 có tác dụng với HNH-CH2-COOH không? Ga(OH)3 có tác dụng với C17H35COOH không? Ga(OH)3 có tác dụng với SiC không? Ga(OH)3 có tác dụng với Ca(C17H35COO)2 không? Ga(OH)3 có tác dụng với C2H4(OH)2 không? Ga(OH)3 có tác dụng với C6H6Cl6 không? Ga(OH)3 có tác dụng với C6H5CH2Cl không? Ga(OH)3 có tác dụng với CH3CH2CH=CHCH2CH3 không? Ga(OH)3 có tác dụng với Ti không? Ga(OH)3 có tác dụng với CaHPO4 không? Ga(OH)3 có tác dụng với CaSO3 không? Ga(OH)3 có tác dụng với Na2O.CaO.6SiO2 không? Ga(OH)3 có tác dụng với BF3 không? Ga(OH)3 có tác dụng với Ca2SiO4.4H2O không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Ga(OH)3 (Gali trihydroxit) là chất tham gia

Gallium trihydroxide; Gallium trihydoxide

NaOH + Ga(OH)3 → 2H2O + NaGaO2 Ga(OH)3 → H2O + GaOOH 2Ga(OH)3 → 3H2O + Ga2O3 Xem tất cả phương trình sử dụng Ga(OH)3

Phương trình có Ga(OH)3 (Gali trihydroxit) là chất sản phẩm

Gallium trihydroxide; Gallium trihydoxide

3NH4OH + GaCl3 → 3NH4Cl + Ga(OH)3 6H2O + 2Ga → 3H2 + 2Ga(OH)3 3H2O + GaH3 → 3H2 + Ga(OH)3 Xem tất cả phương trình tạo ra Ga(OH)3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-10-03 08:34:16pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(