Advertisement

Chủ đề: Phản ứng thuận nghịch (cân bằng) - Trang 3

Phản ứng cân bằng xảy ra không hoàn toàn, nghĩa là sau phản ứng không những thu được sản phẩm (C, D) mà còn có cả các tác chất (A, B). - Cập nhật 2022

Định nghĩa phân loại

Khi nó xảy ra theo hai chiều ngược nhau trong cùng một điều kiện. Do đó, phản ứng cân bằng xảy ra không hoàn toàn, nghĩa là sau phản ứng không những thu được sản phẩm (C, D) mà còn có cả các tác chất (A, B).

Phương trình số #2

C + CO22CO

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + CO2 => CO  

Phương trình số #3

C + H2O → CO + H2

Nhiệt độ: ~1050

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + H2O => CO + H2  

Phương trình số #4

H2 + I22HI

Nhiệt độ: 350 - 500°C Xúc tác: Pt

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + I2 => HI  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-10-03 07:11:05pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(