Chủ đề: Phản ứng thế - Trang 1

Phản ứng trong đó một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ bị thay thê bởi một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác - Cập nhật 2023

Định nghĩa phân loại

Phản ứng trong đó một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ bị thay thê bởi một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác.

Phản ứng thế cũng là một loại phương trình hoá học cực kỳ phổ biến trong chương trình trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Phương trình số #2

3HNO3 + C6H5CH33H2O + C6H2CH3(NO2)3

Xúc tác: H2SO4

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + C6H5CH3 => H2O + C6H2CH3(NO2)3  

Phương trình số #3

H2SO4 + Mg → H2 + MgSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + Mg => H2 + MgSO4  

Advertisement

Phương trình số #4

Zn + CuSO4Cu + ZnSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Zn + CuSO4 => Cu + ZnSO4  

Phương trình số #5

2Al + 3CuCl22AlCl3 + 3Cu

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + CuCl2 => AlCl3 + Cu  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2Mg + SiO2Si + 2MgO

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + SiO2 => Si + MgO  

Phương trình số #7

3Cl2 + 2NH36HCl + N2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + NH3 => HCl + N2  

Advertisement

Phương trình số #8

Zn + CuCl2Cu + ZnCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Zn + CuCl2 => Cu + ZnCl2  

Phương trình số #9

2HCl + Zn → H2 + ZnCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Zn => H2 + ZnCl2  

Advertisement

Phương trình số #10

2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Na => H2 + NaOH  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-01 05:33:15am