Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ SnO ra SnS

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ SnO (Thiếc oxit) ra SnS (Thiếc(II) sunfua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho CS2 (Cacbon disunfua) tác dụng vói SnO (Thiếc oxit) tạo thành CO2 (Cacbon dioxit) ,trong điều kiện nhiệt độ 220-300

Phương trình để tạo ra chất CS2 (Cacbon disunfua) (carbon disulfide)

CH4 + 4S → 2H2S + CS2 2Hg(SCN)2 → 2HgS + CS2 + C3N4 H2O + H2S + HNCS → NH4OH + CS2

Phương trình để tạo ra chất SnO (Thiếc oxit) (Stannous oxide; Tin(II) oxide; SnO; Tin oxide)

Sn(OH)2 → H2O + SnO Na[Sn(OH)3] → H2O + NaOH + SnO SnO2 + Sn → 2SnO

Phương trình để tạo ra chất CO2 (Cacbon dioxit) (carbon dioxide)

CO + H2O + PdCl2 → 2HCl + CO2 + Pd 3NH4NO3 + CH2 → 7H2O + 3N2 + CO2 2CO + O2 → 2CO2

Phương trình để tạo ra chất SnS (Thiếc(II) sunfua) (Stannous sulfide; Tin(II) sulfide)

CS2 + 2SnO → CO2 + 2SnS Na2S + SnCl2 → 2NaCl + SnS S + Sn → SnS

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 02:43:49am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(