Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ NaOH ra NaNO2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra NaNO2 (Natri nitrit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

Cr + 3NaNO3 + 2NaOHH2O + 3NaNO2 + Na2CrO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cr + NaNO3 + NaOH => H2O + NaNO2 + Na2CrO4  

Phương trình số #3

2NaOH + NO2Cl → H2O + NaClO + NaNO2

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + NO2Cl => H2O + NaClO + NaNO2  

Advertisement

Phương trình số #4

2NaOH + 4NO → H2O + 2NaNO2 + N2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + NO => H2O + NaNO2 + N2O  

Phương trình số #5

4NaOH + 6NO → 2H2O + N2 + 4NaNO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + NO => H2O + N2 + NaNO2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

3NaNO3 + 4NaOH + Cr2O32H2O + 3NaNO2 + 2Na2CrO4

Nhiệt độ: 350-400°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaNO3 + NaOH + Cr2O3 => H2O + NaNO2 + Na2CrO4  

Phương trình số #7

NaOH + HNO2H2O + NaNO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + HNO2 => H2O + NaNO2  

Advertisement

Phương trình số #8

2NaOH + N2O3H2O + 2NaNO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + N2O3 => H2O + NaNO2  

Phương trình số #9

NaOH + NH4NO2H2O + NaNO2 + NH3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + NH4NO2 => H2O + NaNO2 + NH3  

Advertisement

Phương trình số #10

2NaOH + NOCl → H2O + NaCl + NaNO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + NOCl => H2O + NaCl + NaNO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 07:31:02am