Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ NaHCO3 ra H2O

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ NaHCO3 (natri hidrocacbonat) ra H2O (nước) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

HCl + NaHCO3H2O + NaCl + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + NaHCO3 => H2O + NaCl + CO2  

Phương trình số #3

NaHCO3 + C2H5COOH → H2O + CO2 + C2H5COONa

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaHCO3 + C2H5COOH => H2O + CO2 + C2H5COONa  

Phương trình số #4

2NaHCO3 + MgCl2H2O + MgCO3 + 2NaCl + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaHCO3 + MgCl2 => H2O + MgCO3 + NaCl + CO2  

Phương trình số #5

NaHCO3 + NaOH → H2O + Na2CO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaHCO3 + NaOH => H2O + Na2CO3  

Phương trình số #6

NaHCO3 + CH2OH[CHOH]4COOH → H2O + CO2 + CH2OH[CHOH]4COONa

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaHCO3 + CH2OH[CHOH]4COOH => H2O + CO2 + CH2OH[CHOH]4COONa  

Phương trình số #7

CH3COOH + NaHCO3CH3COONa + H2O + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COOH + NaHCO3 => CH3COONa + H2O + CO2  

Phương trình số #8

Cl2 + 2NaHCO3H2O + 2NaCl + 2CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + NaHCO3 => H2O + NaCl + CO2  

Phương trình số #9

2NaHCO3 + CaCl2CaCO3 + H2O + 2NaCl + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaHCO3 + CaCl2 => CaCO3 + H2O + NaCl + CO2  

Phương trình số #10

MnSO4 + 2NaHCO3H2O + Na2SO4 + CO2 + MnCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình MnSO4 + NaHCO3 => H2O + Na2SO4 + CO2 + MnCO3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-26 05:21:09am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(