Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Na2CO3 ra NaCl

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Na2CO3 (natri cacbonat) ra NaCl (Natri Clorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Na2CO3 + CaCl2CaCO3 + 2NaCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2CO3 + CaCl2 => CaCO3 + NaCl  

Phương trình số #3

CdCl2 + Na2CO32NaCl + CdCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CdCl2 + Na2CO3 => NaCl + CdCO3  

Phương trình số #4

2AlCl3 + 3H2O + 3Na2CO32Al(OH)3 + 6NaCl + 3CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlCl3 + H2O + Na2CO3 => Al(OH)3 + NaCl + CO2  

Phương trình số #5

BaCl2 + Na2CO32NaCl + BaCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaCl2 + Na2CO3 => NaCl + BaCO3  

Phương trình số #6

FeCl2 + Na2CO3FeCO3 + 2NaCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCl2 + Na2CO3 => FeCO3 + NaCl  

Phương trình số #7

Na2CO3 + MgCl2MgCO3 + 2NaCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2CO3 + MgCl2 => MgCO3 + NaCl  

Phương trình số #8

3H2O + 3Na2CO3 + 2FeCl36NaCl + 3CO2 + 2Fe(OH)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Na2CO3 + FeCl3 => NaCl + CO2 + Fe(OH)3  

Phương trình số #9

H2O + Na2CO3 + H2PtCl42HCl + 2NaCl + CO2 + Pt(OH)2

Nhiệt độ: đun sôi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Na2CO3 + H2PtCl4 => HCl + NaCl + CO2 + Pt(OH)2  

Phương trình số #10

Na2CO3 + ZnCl22NaCl + ZnCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2CO3 + ZnCl2 => NaCl + ZnCO3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-29 11:16:16pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(