Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ MgCO3 ra CO2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ MgCO3 (Magie cacbonat) ra CO2 (Cacbon dioxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2HCl + MgCO3H2O + MgCl2 + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + MgCO3 => H2O + MgCl2 + CO2  

Phương trình số #3

(NH4)2SO4 + MgCO3H2O + 2NH3 + CO2 + MgSO4

Nhiệt độ: đun sôi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH4)2SO4 + MgCO3 => H2O + NH3 + CO2 + MgSO4  

Phương trình số #4

H2O + 2MgCO3CO2 + Mg2CO3(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + MgCO3 => CO2 + Mg2CO3(OH)2  

Phương trình số #5

MgCO3 + 2HF → H2O + CO2 + MgF2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình MgCO3 + HF => H2O + CO2 + MgF2  

Phương trình số #6

2HNO3 + MgCO3H2O + Mg(NO3)2 + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + MgCO3 => H2O + Mg(NO3)2 + CO2  

Phương trình số #7

3MgCO3 + 2H3BO33H2O + 3CO2 + Mg3(BO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình MgCO3 + H3BO3 => H2O + CO2 + Mg3(BO3)2  

Phương trình số #8

H2SO4 + MgCO3H2O + CO2 + MgSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + MgCO3 => H2O + CO2 + MgSO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-12 09:50:36am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(