Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ HCl ra HF

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) ra HF (Axit Hidrofloric) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #3

2HCl + XeF2Cl2 + Xe + 2HF

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + XeF2 => Cl2 + Xe + HF  

Advertisement

Phương trình số #4

2HCl + 2ClO2F → Cl2 + 2ClO2 + 2HF

Nhiệt độ: - 110°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + ClO2F => Cl2 + ClO2 + HF  

Phương trình số #5

2HCl + CuF2CuCl2 + 2HF

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + CuF2 => CuCl2 + HF  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

6HCl + 2CoF3Cl2 + 2COCl2 + 6HF

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + CoF3 => Cl2 + COCl2 + HF  

Phương trình số #7

8HCl + 2CrF4Cl2 + 2CrCl3 + 8HF

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + CrF4 => Cl2 + CrCl3 + HF  

Advertisement

Phương trình số #8

5HCl + CrF5Cl2 + CrCl3 + 5HF

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + CrF5 => Cl2 + CrCl3 + HF  

Phương trình số #9

nH2O + HCl + KSO2F → KCl + HF + SO2.nH2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + HCl + KSO2F => KCl + HF + SO2.nH2O  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 04:05:34pm