Advertisement

Xe

công thức rút gọn Xe


Xenon

Xenon; Xe

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 131.2930

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Xe

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

Xe - Xenon - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Xe-Xenon-1354
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 5.Nguyên Tố Hóa Học

Trên nhãn hộp sữa, ghi rõ từ canxi kèm theo hàm lượng, coi như một thông tin về giá trị dinh dưỡng của sữa và giới thiệu chất canxi có lợi cho xương, giúp phòng chống bệnh loãng xương. Thực ra phải nói : Trong thành phần sữa có nguyên tố hoá học canxi. Bài học này giúp các em một số hiểu biết về nguyên tố hoá học

Bài 6. Đơn chất và hợp chất – Phân tử

các nhà hoá học đã tìm cách phân chia các chất thành từng loại, rất thuận lợi cho việc nghiên cứu chúng. Bài này sẽ giới thiệu sự phân loại chất và cho thấy phân tử là hạt hợp thành của hầu hết các chất.

Bài 7. Bài thực hành 2 - Sự lan tỏa của chất

Khi đứng trước những bông hoa có hương, ta ngửi thấy mùi thơm. Điều đó mách bảo ta rằng, phải có chất thơm từ hoa lan toả vào không khí. Ta không nhìn thấy vì đây là các phân tử chất thơm chuyển động.

Bài 8. Bài luyện tập 1 – Hóa học 8

Luyện tập về các mối quan hệ giữa các khái niệm nguyên tử, nguyên tố hoá học, đơn chất, hợp chất và phân tử.

Bài 9. Công thức hóa học

Bài học trước đã cho biết chất được tạo nên từ các nguyên tố. Đơn chất được tạo nên từ một nguyên tố, còn hợp chất từ hai nguyên tố trở lên. Như vậy, dùng các kí hiệu của nguyên tố ta có thể viết thành công thức hoá học để biểu diễn chất. Bài học này sẽ cho biết cách ghi và ý nghĩa ủa công thức hóa học

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Xe (Xenon)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Xe có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Xe có tác dụng với HBr không? Xe có tác dụng với CH3COOAg không? Xe có tác dụng với C6H12O7 không? Xe có tác dụng với C12H22O12 không? Xe có tác dụng với Ag(NH3)2Br không? Xe có tác dụng với AgSNC không? Xe có tác dụng với (SCN)2 không? Xe có tác dụng với Na3[Ag(S2O3)2] không? Xe có tác dụng với AgBrO3 không? Xe có tác dụng với LiNO2 không? Xe có tác dụng với AgNO2 không? Xe có tác dụng với NH4OCN không? Xe có tác dụng với AgOCN không? Xe có tác dụng với LiNO3 không? Xe có tác dụng với AgCN không? Xe có tác dụng với NaCN không? Xe có tác dụng với NaN3 không? Xe có tác dụng với AlO(OH) không? Xe có tác dụng với NaAl(OH)4 không? Xe có tác dụng với KAl(OH)4 không? Xe có tác dụng với HF không? Xe có tác dụng với Al2(SO4)3 . 18 H2O không? Xe có tác dụng với [Al(H2O)6] không? Xe có tác dụng với (SO4) không? Xe có tác dụng với BeAl2O4 không? Xe có tác dụng với MgAl2O4 không? Xe có tác dụng với NH4AlCl4 không? Xe có tác dụng với AlCl(OH)2 không? Xe có tác dụng với Ba(NO2)2 không? Xe có tác dụng với BaCl2.2H2O không? Xe có tác dụng với BaSiO3 không? Xe có tác dụng với BaH2 không? Xe có tác dụng với BeBr2 không? Xe có tác dụng với LiBr không? Xe có tác dụng với BrF không? Xe có tác dụng với NiBr2 không? Xe có tác dụng với Na2C2 không? Xe có tác dụng với K[Pt(C2H4)Cl3] không? Xe có tác dụng với K2PtCl4 không? Xe có tác dụng với Pt(OH)2 không? Xe có tác dụng với Pt(NH3)4Cl2 không? Xe có tác dụng với CHBr3 không? Xe có tác dụng với C2H5OLi không? Xe có tác dụng với LiHS không? Xe có tác dụng với C2H5OK không? Xe có tác dụng với D2S không? Xe có tác dụng với Al(OD)3 không? Xe có tác dụng với BeC2 không? Xe có tác dụng với Be2C không? Xe có tác dụng với H2SO4.H2O không? Xe có tác dụng với CCl3COOH không? Xe có tác dụng với C6H5OK không? Xe có tác dụng với C6H5COONa không? Xe có tác dụng với Cr(C6H6)2 không? Xe có tác dụng với Cr(CO)6 không? Xe có tác dụng với Ca(HPO4)2 không? Xe có tác dụng với Ca(PO3)2 không? Xe có tác dụng với Ca(H2PO4)2.H2O không? Xe có tác dụng với Ca(NO3)2.4H2O không? Xe có tác dụng với [Ca(H2O)6] không? Xe có tác dụng với (NO3) không? Xe có tác dụng với LiF không? Xe có tác dụng với NH4F không? Xe có tác dụng với U không? Xe có tác dụng với UF3 không? Xe có tác dụng với PF5 không? Xe có tác dụng với CaTiO3 không? Xe có tác dụng với Cd(NH3)2Cl2 không? Xe có tác dụng với H2[CdCl4] không? Xe có tác dụng với Cd không? Xe có tác dụng với HCOOLi không? Xe có tác dụng với Li2CO3 không? Xe có tác dụng với Cu(NO3)2.6H2O không? Xe có tác dụng với [Cu(NH3)4](NO3)2 không? Xe có tác dụng với Hg2(NO3)2 không? Xe có tác dụng với (CuOH)2SO4 không? Xe có tác dụng với Na2CuO2 không? Xe có tác dụng với K2Cu(CN)4 không? Xe có tác dụng với Fe(CO)5 không? Xe có tác dụng với Fe2(CO)9 không? Xe có tác dụng với Fe3(CO)12 không? Xe có tác dụng với Na2[Fe(CO)4] không? Xe có tác dụng với H2Fe(CO)4 không? Xe có tác dụng với FeO(OH) không? Xe có tác dụng với Fe2ZnO4 không? Xe có tác dụng với Na5FeO4 không? Xe có tác dụng với Fe3(PO4)2 không? Xe có tác dụng với FeCl2.4H2O không? Xe có tác dụng với Na[Fe(CO)4H] không? Xe có tác dụng với CdCl2. 2,5H2O không? Xe có tác dụng với Fe3O4.2H2O không? Xe có tác dụng với FeCr2O4 không? Xe có tác dụng với FeClOH không? Xe có tác dụng với Fe(CH3COO)2 không? Xe có tác dụng với B(OH)3 không? Xe có tác dụng với HO2 không? Xe có tác dụng với Te không? Xe có tác dụng với HCOOH không? Xe có tác dụng với NaHO2 không? Xe có tác dụng với NH4HS không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 02:15:14am