Advertisement

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

AgF2


silver(ii) fluoride

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 145.86501 ± 0.00020

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

AgF2 được sử dụng làm chất flo hóa.

Advertisement

Đánh giá

AgF2 - - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-AgF2--242
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

Khi nghiên cứu về tính chất của một chất khi nào đó, một câu hỏi được đặt ra là chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí đã biết là bao nhiều, hoặc nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ? Chúng ta hãy tìm hiểu bài học.

Bài 21. Tính theo công thức hóa học

Nếu biết công thức hoá học của một chất, em có thể xác định được thành phần phần trăm các nguyên tố của nó. Ngược lại, nếu biết thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất, em có thể xác định được công thức hoá học của nó.

Bài 22. Tính theo phương trình hóa học

Khi điều chế một lượng chất nào đó trong phòng thí nghiệm hoặc trong công nghiệp, người ta có thể tính được lượng các chất cần dùng (nguyên liệu). Ngược lại, nếu biết lượng nguyên liệu người ta có thể tính được lượng chất điều chế được (sản phẩm).

Bài 23. Bài luyện tập 4

Củng cố các khái niệm : mol, khối lượng mol, thể tích mol chất khí, tỉ khối của chất khí. Củng cố mối quan hệ giữa khối lượng chất lượng chất, thể tích khí. Vận dụng kiến thức giải bài tập và hiện tượng thực tế.

CHƯƠNG 4 OXI – KHÔNG KHÍ

Ở các lớp dưới, các biết gì về nguyên tố oxi, về đơn chất phi kim oxi? Các bạn có nhận xét gì về màu sắc, mùi vị và tính tan trong nước của khí oxi? Oxi có thể tác dụng với các chất khác được không? Nếu được thì mạnh hay yếu? Cụ thể chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các vấn đề trên trong bài giảng Tính chất của oxi ngày hôm nay nhé.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học AgF2 ()

Dưới đây là các câu hỏi về liệu AgF2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

AgF2 có tác dụng với CH3CHCHCH3 không? AgF2 có tác dụng với CH3CHCH2 không? AgF2 có tác dụng với CH3CH2Br không? AgF2 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2OH không? AgF2 có tác dụng với CH3CH2CH2OH không? AgF2 có tác dụng với CH3CH2CONH2 không? AgF2 có tác dụng với CH3CH2COOH không? AgF2 có tác dụng với CH3CH2OCH2CH3 không? AgF2 có tác dụng với CH3CH2OH không? AgF2 có tác dụng với CH3(CH2)16COOH không? AgF2 có tác dụng với CH3COCl không? AgF2 có tác dụng với CH3CONH2 không? AgF2 có tác dụng với CH3COOCH=CH2 không? AgF2 có tác dụng với CH3COOCH2C6H5 không? AgF2 có tác dụng với CH3COO(CH2)2CH(CH3)2 không? AgF2 có tác dụng với CH3I không? AgF2 có tác dụng với CH3OCH3 không? AgF2 có tác dụng với CH3SCH3 không? AgF2 có tác dụng với CH3SH không? AgF2 có tác dụng với (CH3)2CHOH không? AgF2 có tác dụng với (CH3)2CO không? AgF2 có tác dụng với (CH3)2C2O4 không? AgF2 có tác dụng với (CH3)2NNH2 không? AgF2 có tác dụng với COCl2 không? AgF2 có tác dụng với CO2 không? AgF2 có tác dụng với CO3 không? AgF2 có tác dụng với C2H5NH2 không? AgF2 có tác dụng với C3N3(OH)3 không? AgF2 có tác dụng với C3N12 không? AgF2 có tác dụng với C3H7NO3 không? AgF2 có tác dụng với C4H7BrO2 không? AgF2 có tác dụng với C4H7NO4 không? AgF2 có tác dụng với C4H8N2O3 không? AgF2 có tác dụng với C4H8O không? AgF2 có tác dụng với C4H9NO3 không? AgF2 có tác dụng với C5H4NCOOH không? AgF2 có tác dụng với C5H5N không? AgF2 có tác dụng với C5H9NO2 không? AgF2 có tác dụng với C5H9NO4 không? AgF2 có tác dụng với C5H10 không? AgF2 có tác dụng với C5H10N2O3 không? AgF2 có tác dụng với C5H10O4 không? AgF2 có tác dụng với C5H11NO2 không? AgF2 có tác dụng với C5H11NO2S không? AgF2 có tác dụng với C5H12 không? AgF2 có tác dụng với C6F5COOH không? AgF2 có tác dụng với C6H4O2 không? AgF2 có tác dụng với C6H5CHO không? AgF2 có tác dụng với C6H5CH2OH không? AgF2 có tác dụng với C6H5COCl không? AgF2 có tác dụng với C6H5COOH không? AgF2 có tác dụng với C6H5F không? AgF2 có tác dụng với C6H13NO2 không? AgF2 có tác dụng với C6H14N2O2 không? AgF2 có tác dụng với C7H16 không? AgF2 có tác dụng với C8H9NO2 không? AgF2 có tác dụng với C8H18 không? AgF2 có tác dụng với C9H8O4 không? AgF2 có tác dụng với C9H11NO2 không? AgF2 có tác dụng với C9H11NO3 không? AgF2 có tác dụng với C9H20 không? AgF2 có tác dụng với C10H8 không? AgF2 có tác dụng với C10H14O không? AgF2 có tác dụng với C10H15NO không? AgF2 có tác dụng với C10H16O không? AgF2 có tác dụng với C10H22 không? AgF2 có tác dụng với C11H12N2O2 không? AgF2 có tác dụng với C11H24 không? AgF2 có tác dụng với C12H10 không? AgF2 có tác dụng với C12H22O11 không? AgF2 có tác dụng với C12H26 không? AgF2 có tác dụng với C13H10O không? AgF2 có tác dụng với C13H12O không? AgF2 có tác dụng với C13H28 không? AgF2 có tác dụng với C14H10 không? AgF2 có tác dụng với C14H18N2O5 không? AgF2 có tác dụng với C20H42 không? AgF2 có tác dụng với C21H36N7O16P3S không? AgF2 có tác dụng với Ca(HCO2)2 không? AgF2 có tác dụng với Ca(C2H3O2)2 không? AgF2 có tác dụng với CaC2O4 không? AgF2 có tác dụng với CaCl2 không? AgF2 có tác dụng với Ca(H2PO2)2 không? AgF2 có tác dụng với CaMoO4 không? AgF2 có tác dụng với Ca(NO2)2 không? AgF2 có tác dụng với Ca(NbO3)2 không? AgF2 có tác dụng với CaCl2O2 không? AgF2 có tác dụng với Ca(ClO3)2 không? AgF2 có tác dụng với Ca(ClO4)2 không? AgF2 có tác dụng với CaH2 không? AgF2 có tác dụng với CaI2 không? AgF2 có tác dụng với Ca(IO3)2 không? AgF2 có tác dụng với CaO2 không? AgF2 có tác dụng với CaS không? AgF2 có tác dụng với CaSO4 không? AgF2 có tác dụng với CaSe không? AgF2 có tác dụng với CaSeO3 không? AgF2 có tác dụng với CaSeO4 không? AgF2 có tác dụng với CaSiO3 không? AgF2 có tác dụng với CaTe không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có AgF2 () là chất tham gia

silver(ii) fluoride

Xem tất cả phương trình sử dụng AgF2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-11 07:01:32am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(