Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ HCl ra H2O

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) ra H2O (nước) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

CuO + 2HClH2O + CuCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuO + HCl => H2O + CuCl2  

Phương trình số #3

2yHCl + FexOy → yH2O + xfecl2y/x

Điều kiện khác: nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + FexOy => H2O + fecl2y/x  

Advertisement

Phương trình số #4

4HCl + MnO2Cl2 + 2H2O + MnCl2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + MnO2 => Cl2 + H2O + MnCl2  

Phương trình số #5

2HCl + Na2CO3H2O + 2NaCl + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Na2CO3 => H2O + NaCl + CO2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2HCl + (CH3NH3)2CO32H2O + CO2 + 2CH3NH3Cl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + (CH3NH3)2CO3 => H2O + CO2 + CH3NH3Cl  

Phương trình số #7

(NH2)2CO + HClH2O + 2NH4Cl + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH2)2CO + HCl => H2O + NH4Cl + CO2  

Advertisement

Phương trình số #8

CaCO3 + 2HClH2O + CO2 + CaCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaCO3 + HCl => H2O + CO2 + CaCl2  

Phương trình số #9

4HCl + O22Cl2 + 2H2O

Nhiệt độ: Nhiệt độ - Xúc tác: CuCl2

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + O2 => Cl2 + H2O  

Advertisement

Phương trình số #10

Cu(OH)2 + 2HCl2H2O + CuCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu(OH)2 + HCl => H2O + CuCl2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-01-29 11:56:37am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(