Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ HCl ra BaCl2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) ra BaCl2 (Bari clorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2HCl + Ba(OH)2BaCl2 + 2H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Ba(OH)2 => BaCl2 + H2O  

Phương trình số #3

2HCl + Ba(HCO3)2BaCl2 + 2H2O + 2CO2

Nhiệt độ: t0 thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Ba(HCO3)2 => BaCl2 + H2O + CO2  

Phương trình số #4

8HCl + Ba(AlO2)22AlCl3 + BaCl2 + 4H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Ba(AlO2)2 => AlCl3 + BaCl2 + H2O  

Phương trình số #5

2HCl + Ba → BaCl2 + H2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Ba => BaCl2 + H2  

Phương trình số #6

2HCl + BaH2BaCl2 + 2H2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + BaH2 => BaCl2 + H2  

Phương trình số #7

BaO + 2HClBaCl2 + H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaO + HCl => BaCl2 + H2O  

Phương trình số #8

2HCl + BaO2BaCl2 + H2O2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + BaO2 => BaCl2 + H2O2  

Phương trình số #9

2HCl + BaS → BaCl2 + H2S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + BaS => BaCl2 + H2S  

Phương trình số #10

2HCl + BaO2BaCl2 + 2H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + BaO2 => BaCl2 + H2O  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-14 03:00:29am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(