Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2O ra CaCO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2O (nước) ra CaCO3 (canxi cacbonat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

3H2O + CaCN2CaCO3 + 2NH3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + CaCN2 => CaCO3 + NH3  

Phương trình số #3

3H2O + Ca(CN)2CaCO3 + 2NH3

Nhiệt độ: 300°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Ca(CN)2 => CaCO3 + NH3  

Advertisement

Phương trình số #4

H2O + CO2 + Ca(ClO)2CaCO3 + 2HClO

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + CO2 + Ca(ClO)2 => CaCO3 + HClO  

Phương trình số #5

3H2O + CaCN2CaCO3 + 2NH3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + CaCN2 => CaCO3 + NH3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

H2O + CO2 + CaCN2CaCO3 + H2CN2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + CO2 + CaCN2 => CaCO3 + H2CN2  

Phương trình số #7

5Ca(NO3)2 + 2H2O + 10NH3 + 2CO2 + 3H3PO42CaCO3 + 10NH4NO3 + 3CaHPO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(NO3)2 + H2O + NH3 + CO2 + H3PO4 => CaCO3 + NH4NO3 + CaHPO4  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 04:33:44pm