Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2O ra C6H5OH

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2O (nước) ra C6H5OH (Phenol) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

H2O + HCOOC6H5C6H5OH + HCOOH

Nhiệt độ: t0 Xúc tác: H2SO4

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + HCOOC6H5 => C6H5OH + HCOOH  

Phương trình số #2

C6H5ONa + H2O + CO2C6H5OH + NaHCO3

Nhiệt độ: nhiệt độ Áp suất: cao Xúc tác: NaOH đặc

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5ONa + H2O + CO2 => C6H5OH + NaHCO3  

Phương trình số #3

H2O + CO2 + C6H5OK → C6H5OH + KHCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + CO2 + C6H5OK => C6H5OH + KHCO3  

Phương trình số #4

C6H5ONa + H2O + FeCl3C6H5OH + NaCl + Fe(OH)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5ONa + H2O + FeCl3 => C6H5OH + NaCl + Fe(OH)3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-12 11:21:41am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(