Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2CO3 ra H2O

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2CO3 (Axit cacbonic) ra H2O (nước) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

NaOH + H2CO3H2O + NaHCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + H2CO3 => H2O + NaHCO3  

Phương trình số #3

2NaOH + H2CO32H2O + Na2CO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + H2CO3 => H2O + Na2CO3  

Advertisement

Phương trình số #4

NH4OH + H2CO3H2O + NH4HCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4OH + H2CO3 => H2O + NH4HCO3  

Phương trình số #5

Ca(OH)2 + H2CO3CaCO3 + 2H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + H2CO3 => CaCO3 + H2O  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 09:01:50am