Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ FeO ra Fe

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ FeO (sắt (II) oxit ) ra Fe (sắt) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

FeO + H2Fe + H2O

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeO + H2 => Fe + H2O  

Phương trình số #3

5FeO + 2P → 5Fe + P2O5

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeO + P => Fe + P2O5  

Phương trình số #4

3FeO + 2NH33Fe + 3H2O + N2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeO + NH3 => Fe + H2O + N2  

Phương trình số #5

2Al + 3FeOAl2O3 + 3Fe

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + FeO => Al2O3 + Fe  

Phương trình số #6

2FeO + Si → 2Fe + SiO2

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeO + Si => Fe + SiO2  

Phương trình số #7

CO + FeOFe + CO2

Nhiệt độ: 700 - 800°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO + FeO => Fe + CO2  

Phương trình số #8

4FeOFe + Fe3O4

Nhiệt độ: 560-700°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeO => Fe + Fe3O4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-21 04:09:38pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(