Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ FeCl3 ra FeCl2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ FeCl3 (Sắt triclorua) ra FeCl2 (sắt (II) clorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Fe + 2FeCl33FeCl2

Nhiệt độ: đun sôi Dung môi: tetrahydrofuran

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + FeCl3 => FeCl2  

Phương trình số #2

Mg + 2FeCl32FeCl2 + MgCl2

Điều kiện khác: FeCl3 dư

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + FeCl3 => FeCl2 + MgCl2  

Phương trình số #3

Al + 3FeCl3AlCl3 + 3FeCl2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + FeCl3 => AlCl3 + FeCl2  

Advertisement

Phương trình số #4

2KI + 2FeCl32FeCl2 + I2 + 2KCl

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KI + FeCl3 => FeCl2 + I2 + KCl  

Phương trình số #5

Cu + 2FeCl32FeCl2 + CuCl2

Nhiệt độ: t0 thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + FeCl3 => FeCl2 + CuCl2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Cu + 2FeCl32FeCl2 + CuCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + FeCl3 => FeCl2 + CuCl2  

Phương trình số #7

Fe + 2FeCl32FeCl2 + FeCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + FeCl3 => FeCl2 + FeCl2  

Advertisement

Phương trình số #8

Zn + FeCl3FeCl2 + ZnCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Zn + FeCl3 => FeCl2 + ZnCl2  

Phương trình số #9

Mg + 2FeCl32FeCl2 + MgCl2

Điều kiện khác: FeCl3 dư

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + FeCl3 => FeCl2 + MgCl2  

Advertisement

Phương trình số #10

H2S + 2FeCl32FeCl2 + 2HCl + S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + FeCl3 => FeCl2 + HCl + S  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 11:18:26am