Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Cl2 ra HCl

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Cl2 (clo) ra HCl (axit clohidric) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Cl2 + C3H8HCl + C3H7Cl

Nhiệt độ: 25°C Điều kiện khác: ánh sáng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + C3H8 => HCl + C3H7Cl  

Advertisement

Phương trình số #2

Cl2 + H2O → HCl + HClO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2O => HCl + HClO  

Phương trình số #3

Cl2 + H2S → 2HCl + S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2S => HCl + S  

Advertisement

Phương trình số #4

CH4 + Cl2CH3Cl + HCl

Điều kiện khác: askt

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH4 + Cl2 => CH3Cl + HCl  

Phương trình số #5

3Cl2 + 2NH36HCl + N2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + NH3 => HCl + N2  

Phương trình số #6

Cl2 + 2HBr → Br2 + 2HCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + HBr => Br2 + HCl  

Phương trình số #7

4Cl2 + 4H2O + H2S → H2SO4 + 8HCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2O + H2S => H2SO4 + HCl  

Advertisement

Phương trình số #8

Cl2 + 2HI → 2HCl + I2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + HI => HCl + I2  

Phương trình số #9

Cl2 + H2S → 2HCl + S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2S => HCl + S  

Advertisement

Phương trình số #10

Cl2 + H2O22HCl + O2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2O2 => HCl + O2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-12-05 12:11:44pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(